Menu
Кошница

Сътрудничество

   

AspBAN – Трансформиране на атлантическите пристанища на ЕС в центрове на синята икономика
Ново
Пристанищата са сред основните входни точки на океана. Създаден през 2021 г. Atlantic Smart Ports Blue Acceleration Network (AspBAN) включва повече от 40 пристанища в различни региони на Атлантическия океан. Целта на проекта е да превърне пристанищата в центрове за развитие на нови и устойчиви б..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра европейска практика: Създаване на мрежа от сертифицирани професионалисти по водни спортове и по-привлекателна работна среда за сини кариери
Ново
Като древна раковина на Nautilus - символ на обновяване, еволюция и растеж - финансираният от ЕС проект Nautilus разработи новаторска методология за обучение на инструктори по туризъм по водни спортове.Проектът се основава на убеждението, че професионалистите по водни спортове могат да действат като..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Проектът BBМBC реализира учебна програма за студенти, за да придобият умения за сини биотехнологии
Ново
Европейският зелен пакт предвижда централна роля за синята икономика „за облекчаване на многобройните изисквания към земните ресурси на ЕС и справяне с изменението на климата. Секторът може да допринесе чрез подобряване на използването на водните и морските ресурси и чрез насърчаване на производс..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Италия: Проектът, подкрепен от Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020 и подхода Водено от общностите местно развитие в рибарските райони, е за създаване на мрежа за управление на морските отпадъци на остров Сардиния. Държава: ИталияОбща стойност на проекта:..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Франция: Проектът, подкрепен от Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020 и подхода Водено от общностите местно развитие в рибарските райони, има за цел да създаде нова морска защитена зона в испанския рибарския район Кадис, разположен в Югозападна Испания, на брега на ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Полша: Проектът за вътрешнотериториално сътрудничество между три Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) в Поморския регион в Полша подпомага местните рибари чрез създаването на нова платформа за популяризиране и продажба на местна риба и рибни продукти. Държава: ПолшаБе..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Латвия: Проектът за вътрешнотериториално сътрудничество между шест Местни инициативни рибарски групи в Латвия спомага за изготвянето на план за оценка и управление на морските водорасли в крайбрежните райони на Латвия.Държава: ЛатвияБезвъзмездна финансова помощ:50 000 евроЕвропейск..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Испания: Проектът, реализиран в сътрудничество между две Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), е за създаване на асоциация, която има за цел да увеличи видимостта на жените в сектора "Риболов и аквакултури" и да подобри способността им да разработват бизнес проекти, които помаг..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Литва: Проектът за транснационално сътрудничество между Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и Местни инициативни групи (МИГ) в района на Балтийско море спомага за изграждането на онлайн платформа, обединяваща заинтересованите страни в сектора на дребномащабния риболов. Кр..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мисиите на ЕС възникват от идеята, че сложните обществени предизвикателства изискват координирани усилия в цяла Европа, за да се постигне  значително въздействие. Те подкрепят амбициозните приоритети на Европейската комисия и признават необходимостта да се отиде по-далеч от съществуващите инструмент..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Доклад "Обмяна на опит с други Национални Рибарски Мрежи от страни-членки на ЕС"Звеното за управление на Националната рибарска мрежа публикува Доклад "Обмяна на опит с други Национални Рибарски Мрежи от страни-членки на ЕС", който съдържа:Анализ на дейността на Национални Рибарски Мрежи от други дър..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 17 (2 Страници)