Menu
Кошница

Звено за управление

Ръководител - Проф. Д-р Димитър Николов

Координатор - Д-р Димитрнка Костова

Ключов експерт „Комуникации и PR“ - Илиана Игнатова

Ключов експерт „ВОМР“ - Енчо Иванов

Ключов експерт "Сътрудничество и иновации“ - Силвия Атанасова

Ключов експерт „Медиация“ - Веселин Златев