Menu
Кошница

Новини RSS Новини

19 яну До 31 януари кандидатствайте за вашите собствени събития за „Европейски ден на морето в моята страна“ 2022 г.
0 195
          Европейският ден на морето (EMD) е годишно двудневно събитие, по време на което европейската морска общност се среща, за да работи в мрежа, обсъжда и очертава съвместни действия по морските ..
18 яну Общинските проекти от ПМДР за програмен период 2014-2020
0 124
Публично достъпната информация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) и според  данни от Националното сдружение на общините в Р България показват, че за о..
17 яну Публикуван е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
0 133
Изменението и допълнението на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), са предимно свързани с органите за управление и контрол на средствата от ..
17 яну Обществена консултация на ЕК „Етикетиране на храните — преразглеждане на правилата за информацията, предоставяна на потребителите“
0 97
Обществената консултация цели да се проучат инициативите за преразглеждане на законодателството на ЕС относно информацията за храните, предоставяна на потребителите. Преразглеждането обхваща етикетира..
13 яну Министерството на културата публикува Културен календар с национален обхват за 2022 г.
0 92
            В 138 страници Културният календар на Министерството на културата представя информация за международни, национални, регионални и местни събития, които са планирани да се проведат в странат..
13 яну ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.104 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ
0 87
мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане п..
12 яну ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.107 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ
0 92
мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публику..
10 яну Студенти от специалности „Корабни силови установки“ и „Корабоплаване“ на Морско училище се подготвят за Международната образователна програма на НАСА
0 94
Екип от студенти от специалностите „Корабни силови установки“ и „Корабоплаване“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ започнаха подготовка за участие в Международната образователна програма на НАСА – Simulation Ex..
07 яну Предстоят онлайн информационни дни по рамкова програма „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г.
0 202
В периода 18 – 19 януари, т. г. ще се проведат онлайн информационни дни по рамковата програма „Хоризонт Европа“ за програмен период 2021 – 2027 г. На тях ще бъде представена работната програма на петт..
05 яну УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-2.016 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“
0 115
МЯРКА 2.2. „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.016 „Продук..
05 яну ИАРА търси съдействие за събиране на информация от рибопроизводителите за стартиране на процедура по разработване и прилагане на схема за подпомагане
0 199
В изпълнение на решение на Консултативния съвет по рибарство за разработване и прилагане през 2022 г. на схема за държавни помощи de minimis за подпомагане на рибопроизводителите, засегнати през 2021 ..
29 дек ДФ „Земеделие“ изплати над 27 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство за 2021 г.
0 142
Изцяло е усвоен бюджетът за годината и не е допусната загуба на средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство   През 2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) разп..
Показани 1 от 12 | 645 (54 Страници)