Menu
Кошница

Новини RSS Новини

21 яну 28.01.2021 г.: Онлайн конференция на тема „Синьо измерение на Зелената сделка“
0 20
Механизмът за подкрепа за Черно море от името на интергрупа „Морета, реки, острови и крайбрежни райони“ на Европейския парламент кани членовете на Националната Рибарска Мрежа и всички други заинтересо..
19 яну ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.020 „ПОДКРЕПА ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ И РИБАРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА COVID-19, ПОРАДИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ“
0 41
Mярка 1.9 "Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност"На осно..
19 яну ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.015 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”
0 52
Mярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 (3) от Регламент 508/2014 по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управл..
19 яну ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.017 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“
0 47
Мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане пр..
18 яну 21.01.2021 г.: Седмо заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 година
0 58
Работата на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) за периода 2021-2027 година продължава с обсъждане на подхода Водено от общностите мес..
15 яну Покана към Местните инициативни рибарски групи и други заинтересовани страни да участват в определянето на теми за сътрудничество по програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.
0 98
Местните инициативни рибарски групи от България, като потенциални бенефициенти по проекти за сътрудничество в рамките на програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г., могат да участват в опр..
14 яну Проведе се шестото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 година
0 111
На 14.11.2020 г. от 10:30 часа се проведе шестото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури през следващия програмен периода /2021-20..
14 яну ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г. НА МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВО“
13 яну 01.03.-05.03.2021 г.: 8-мо годишно виртуално издание на световната седмица на океаните на тема „Ускоряване развитието на устойчивата морска икономика“
0 131
Тази година международното събитие, организирано на най-високо равнище от авторитетното списание "The Economist" ще разгледа важната роля, която моретата и океаните имат в решаващи области на политики..
12 яну СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.040, МЯРКА 5 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“
0 55
УО на ПМДР публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № № BG14MFOP001-4.040, МИРГ ПОМОРИЕ, МЯРКА 5 „ЗАСИЛВАНЕ Н..
12 яну Проведе се онлайн информационна сесия относно отправена покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE 2020, свързана с Европейската зелена сделка
0 144
Експерти от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа взеха участие в онлайн информационнa сесия на тема "Кандидатстване на неправителствени организации по отворена покана за набиране на пр..
11 яну С подкрепата на ЕФМДР продължава работата по съхранението и популяризирането на рибарското селище „Ченгене скеле“
0 104
С финансовата подкрепа на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2014-2020 община Бургас изгради покрита лодкостоянка с пристан в местността Ченгене скеле. Общата стойност на получената безв..
Показани 1 от 12 | 318 (27 Страници)