Menu
Кошница

Новини RSS Новини

24 юни Приета е Националната програма за безопасност и здраве при работа 2022-2024 г.
0 138
Правителството прие Национална програма за безопасност и здраве при работа за периода 2022-2024 година. Документът предвижда мерки за подобряване на законодателството в областта на безопасните и здрав..
24 юни Още 14.7 млн. лв. във фундаментални научни изследвания
0 179
С Решение на Министерски съвет от 22 юни 2022 г. Фонд „Научни изследвания“ получава още 14,7 млн. лв. за финансиране на научни проекти на конкурсен принцип. Тази година фондът предвижда да бъдат подкр..
23 юни Истории на успеха: Соларни двуезични табели предоставят информация за биоразнообразието в Черно море
0 220
Соларни двуезични (на български и английски) табели с информация за биоразнообразието в Черно море са поставени в централната част на село Шкорпиловци в община Долни чифлик. Жителите и гостите на куро..
23 юни ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.121 „НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РР“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „ПАЗАРДЖИК“
0 112
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за из..
22 юни УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.083 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ИЛИ ИЗВЪН НЕГО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ПОМОРИЕ“
0 83
Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.083 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел ил..
21 юни 27 юни 2022 г.: Информационно-демонстрационно събитие за качеството на водата и състоянието на морето в крайбрежната зона, в подкрепа на икономическите отрасли риболов и отглеждане на морски култури.
0 239
Софийски университет "Св. Климент Охридски" (България) и "Терасигна" (Румъния) организират на 27 юни 2022 г. от 15:30 ч. информационно-демонстрационно събитие в рамките на проект FORCOAST с подкрепата..
21 юни Изплатиха 1,9 млн. лв. по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)
0 183
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати общо 1 960 715,98 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 от 1 до 20 юни 2022 г.   Най-голямата сума - 624 40..
20 юни 2022 Семинар по рибарство: „Прилагане на екосистемен подход към управлението на рибарството“
0 220
Изданието за 2022 г. на годишния семинар по наука в областта на рибарството на Генерална дирекция по морско дело и рибарство на Европейската комисия (DG MARE) ще се съсредоточи върху прилагането на ек..
17 юни Възможности за финансиране на тема
0 171
Европейската комисия стартира поканата за представяне на предложения на тема „Жените в синята икономика“ в рамките на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, код EMFAF-PJG EMFAF Proj..
17 юни Предстои национално събитие
0 192
Министерство на транспорта и съобщенията на Република България, национален координатор за Общия дневен ред за Черно море (CMA) и Морски Клъстър България в ролята си на Национален хъб на CMA, организир..
17 юни Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки
0 155
В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.С проекта на Закон за изменени..
16 юни Бургас е домакин на второто издание на Международния морски форум
0 177
Бургас ще бъде домакин на Международния морски форум „Синьото бъдеще - наша отговорност” BeFOR_BeGREEN. Той ще се проведе на 23 юни в Международния конгресен център в Зоната за свободен достъп на Прис..
Показани 1 от 12 | 885 (74 Страници)