Menu
Кошница

ЕФМДР 2014-2020

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

ЕФМДР е новият фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г. Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.


С фонда се:


  • помага на рибарите при прехода към устойчиво рибарство,
  • подкрепят крайбрежните общности при диверсифицирането на тяхната икономика,
  • финансират проекти, чрез които се създават нови работни места и се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие,
  • улеснява достъпът до финансиране.
  • Разпределение на средствата по държави членки

Разпределение на средствата по държави членки:


Как работи ЕФМДР

Фондът се използва за финансиране на проекти в съчетание с национално финансиране.

  • На всяка страна се предоставя дял от общия бюджет на фонда въз основа на мащаба на нейната риболовна индустрия.
  • След това всяка страна изготвя оперативна програма, в която посочва как смята да изразходва средствата.
  • След като Комисията одобри тази програма, националните органи решават кои проекти да бъдат финансирани.
  • Националните органи и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на програмата.

Достъп до финансиране от ЕФМДР


ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 - 2020

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПМДР ЗА 2021 Г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПМДР ЗА 2022 Г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Изменението на ИГРП за 2022 г. по ПМДР одобрена чрез писмена процедура в периода 25 март - 11 април 2022 г. може да видите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Консолидирана версия на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1278 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА ДОКУМЕНТИ ОТ 22 ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ КН НА ПМДР 2014-2020 Г.
Ново
Документи от 22 писмена процедура на КН, проведена в периода 11 ноември 2022 г. -  25 ноември 2022 г. може да намерите ТУК.Протокол от 22  писмена процедура може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПМДР ЗА 2022 Г.
Ново
Изменението на ИГРП за 2022 г. по ПМДР одобрена чрез писмена процедура в периода 11 -  25 ноември 2022 г. може да видите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - одобрени чрез писмена процедура в периода 25 март 2022 г. – 11 април 2022 г. може да видите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Управляващият орган публикува резюме за гражданите за изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство през 2021 г., което може да видите  ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 8 | 8 (1 Страници)