Menu
Кошница

ЕФМДР след 2020

На 10.12.2021 г. Дирекция "Морско дело и рибарство" - Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува втори работен вариант на програмата през следващия програмен период.Документът е публикуван на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9001 Вторият работен в..
0 лв.
Без данък:0 лв.
В изпълнение на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и съгласно указания на Министерство на околната среда и водите в писмо с изх. № 04-00-2027/26.11.2021 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за консулт..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Предварителна оценка относно прилагане на  финансови инструменти по ПМДРА 2021-2027..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ ПО ПМДРА 2021-2027
Ново
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ (8) ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ  ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА  ПМДРА 2021-2027 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ ПО ПМДРА 2021-2027
Ново
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ (8) ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ  ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА  ПМДРА 2021-2027 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и ак..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Пълният текст на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 можете да намерите  ТУК. По-долу са публикувани някои акценти и о..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Резюме на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 2021 - 2027, ОДОБРЕНО ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ КАТО ОСНОВА ЗА ОФИЦИАЛНО ИЗПРАЩАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Ново
Споразумение за партньорство 2021 - 2027, одобрено от Министерски съвет като основа за официално изпращане и завършване на преговорите с Европейската комисия..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Проектът на мерки по ПМДРА 2021-2027, представени на четвъртото заседание на Тематичната работна група за разработване на програмата за следващия програмен период може да намерите ТУК.Проектът на мерки, представени на петото заседание на Тематичната работна група може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Проектът на Логика на интервнциите по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) за периода 2021-2027 и SWOT анализът с обосновка може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Редактиран Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България (2021-2027)  може да видите ТУК.Редактиран Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България (2021-2027) в режим на проследяване  може да видите ТУК.Таблица с получени становища по Многогодишен..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 14 (2 Страници)