Menu
Кошница

ЕФМДР след 2020

ИНФОРМАЦИОНЕН УЕБИНАР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ
Ново
Видео запис от проведения на 9 юли 2022 г. информационен уебинар относно представяне на възможностите за финансиране за предприятия в сектор риборство, посредством финансов инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“ (Гаранционният инструмент), финансиран със средства по Програмата за морск..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЯЩА БАЗИСНИ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТАРТИРАНЕТО НА ВОМР В РИБАРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА 2021-2027 Г.
Ново
Информация представяща базисни принципи, свързани със стартирането на ВОМР в рибарски територии за 2021-2027 г. може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПУБЛИКУВАНИ СА ОФИЦИАЛНО ИЗПРАТЕНАТА НА ЕК ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 Г. И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ Я ДОКУМЕНТИ
Ново
Пълният текст на официално изпратената до Европейската комисия Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. и придружаващите я документи може да видите тук...
0 лв.
Без данък:0 лв.
На 10.12.2021 г. Дирекция "Морско дело и рибарство" - Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува втори работен вариант на програмата през следващия програмен период.Документът е публикуван на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9001 Вторият работен в..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПМДРА 2021-2027 Г. И НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДЕО
Ново
Доклада за екологична оценка на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. и нетехническо резюме на ДЕО  може да видите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
В изпълнение на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и съгласно указания на Министерство на околната среда и водите в писмо с изх. № 04-00-2027/26.11.2021 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за консулт..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Предварителна оценка относно прилагане на  финансови инструменти по ПМДРА 2021-2027..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ (8) ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ  ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА  ПМДРА 2021-2027 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ ПО ПМДРА 2021-2027
Ново
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ (8) ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ  ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА  ПМДРА 2021-2027 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и ак..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Пълният текст на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 можете да намерите  ТУК. По-долу са публикувани някои акценти и о..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Резюме на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 20 (2 Страници)