Menu
Кошница

Кандидатствай с проект

 BG14MFOP001-4 - Повишаване на заетостта и териториалното сближаване (8)
BG14MFOP001-3.001 - Контрол и изпълнениеПрилагането на мярка 3.1 „Контрол и изпълнение ” ще допринесе за постигане на специфична цел 2 „Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, бе..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярката цели да допринесе за създаване на добавена стойност за продуктите от риболов и аквакултура, чрез инвестиции в подобряването на процесите свързани с разтоварване, обработка, съхранение и преработка на риба и аквакултури, да развие преработващи предприятия чрез изграждането на нови и модерниза..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Чрез мярката ще се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качес..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни местаОсновните цели на мярката са:- Разкриване и запазване на работни места;- Да се създаде а..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Чрез мярка 1.2. Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите се цели:1. Създаване и пренасочване на преработвателни предприятия, свързани с рибарството към производство на висококачествени продукти и продукти с добавена стойност;2. Прилагане на нови технологии (..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Специфична цел 1.4 „Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешни..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Прилагането мярката цели да допринесе за създаване на добавена стойност за продуктите от риболов и аквакултури, като се подкрепи развитието на преработващи предприятия чрез изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, като ще допринесе ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Специфична цел 1.4 „Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешни..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Прилагането на мярка „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ” ще допринесе за постигане на специфични цели 2.1 „Сърхраняване и развитие на местната идентичност” и 2.2 „Инвестиции в дейности за развитие на туризма и опазване на околната среда” от приоритет 2 „Съхранение и разв..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Чрез Мярка 3.2. „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ ще се постави акцент върху опазване и популяризиране на природното, културно и историческо наследство, занаятчийството, развитие на нови дейности и услуги свързани с тяхното популяризиране ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.072 "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“
Ново
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите на ВОМР“ по ПМДР &n..
0 лв.
Без данък:0 лв.
СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.077 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“
Ново
Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ п..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 24 (2 Страници)