Menu
Кошница

Кандидатствай с проект

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, мярка..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на зае..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в рибарството“Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалнот..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и територи..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетост..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на з..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостт..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 49 (5 Страници)