Menu
Кошница

Кандидатствай с проект

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Самоков“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сбл..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 2 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги”Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предл..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и т..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалнот..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближа..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, мярка..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен.Дирекци..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещит..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (УО на ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по Прио..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 81 (7 Страници)