Menu
Кошница

Новини RSS Новини

29 дек Екипът на ЗУ на НРМ благодари на всички свои членове, партньори и приятели на мрежата за положените градивни усилия и успешно сътрудничество!
0 996
Екипът на Звеното за управление на Националната рибарска мрежа благодари на всички свои членове, партньори и приятели на мрежата за положените градивни усилия и успешно сътрудничество!След четири годи..
22 дек СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-5.025 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“
0 447
Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза ..
22 дек СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА за временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна
0 557
„Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособ..
22 дек СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-5.023 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР
0 567
Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара"Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложен..
22 дек Фотоконкурс Black Sea In Winter Photo Contest
0 650
Институтът по океанология – БАН кани деца и млади хора от всички възрастови групи, да участват в дейност „Моментна Снимка” – фотографски конкурс за вас и мен по проект  DOORS.  „Фотоконкурсът #BlackSe..
21 дек Варненската библиотека получи първото у нас комплексно изследване на рибарството по Черноморието, издадено със съдействието на МИРГ „Варна – Белослав – Аксаково“
0 593
Изпълнителният директор на МИРГ Велин Жеков дари екземпляри от ценното двутомно издание на директора на Варненската библиотека Радка КалчеваПървото у нас комплексно и интердисциплинарно изследване на ..
21 дек Централизираното изграждане, поддържане и дигитализация на регистрите е възложено на МЕУ
0 391
Министерският съвет възложи на министъра на електронното управление да реализира централизираното изграждане и поддържане на регистри, както и дигитализирането на идентифицираните до 305 регистъра кат..
20 дек Изменение на Програмата за Черноморския басейн 2021-2027
0 584
С решение на Европейската комисия от 15-ти декември 2023 г. се изменя Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 - 2027  Revised Interreg Next Black Sea Basin Programme approved by the European Co..
19 дек ЕК извършва проучване за идентифициране на стартъп села в България
0 494
Съвместният изследователски център на Европейската комисия провежда проучване сред местните власти с население под 5000 жители в България. Проучването е част от инициативата European Startup Village F..
19 дек Стратегиите за местно развитие в селските и рибарски райони – двигател за растеж в област Добрич
0 437
На 15 декември 2023 г., Областен информационен център – Добрич проведе информационно събитие, на което бяха споделени добри практики при прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВО..
15 дек ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТРАТЕВ: ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА РАБОТИМ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСКИЯ СЕКТОР У НАС
0 807
Ще продължим да работим за устойчивото управление на рибарския сектор в България. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев по време на Годишната среща за преглед на Е..
15 дек ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.024 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР
0 411
В съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление  (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) и § 70 от Преходнит..
Показани 1 от 12 | 1818 (152 Страници)