Menu
Кошница

Новини RSS Новини

29 юни Прието предложение за опазването на дълбоководните екосистеми от дънен риболов в ЕС
0 168
На 28 юни 2022 г. комисията по рибарство и аквакултури гласува предложението на Европейската комисия за затваряне на уязвимите зони за риболовни дънни съоръжения. Това предложение има за цел да защити..
28 юни СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ № BG14MFOP001-5.019 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА.
0 158
мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”Дирекция „Морско дело и рибарство”, Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани Министерство на земеделието (МЗм), чрез ди..
28 юни Заместник-министър Бурджев: Извървяхме дълъг път и сега имаме завършена Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 – 2027 г.
admin 0 205
Предложеният проект може да бъде внесен в ЕК„Въпреки сложната политическа и икономическа ситуация екипът, ангажиран с подготовката на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури за периода (ПМ..
27 юни Два нови проектa за изменения на Закона за обществени поръчки
0 183
Предходната седмица бяха публикувани още два законопроекта за изменения и допълнения на Закона за обществените  поръчки.Първият ЗИД на ЗОП е публикуван на Портала за обществени консултации: https://ww..
27 юни 27 юни – Световен ден на риболова
0 213
Официално 27 юни се чества за Световен ден на риболова от 1985 г. по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през месец юли на предходната 1984 година.В Б..
27 юни Международно управление на океаните: Принос на ЕС по пътя към синя планета
0 208
На 24 юни 2022 г. Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха актуализираната програма на ЕС за международно управлени..
24 юни Приета е Националната програма за безопасност и здраве при работа 2022-2024 г.
0 160
Правителството прие Национална програма за безопасност и здраве при работа за периода 2022-2024 година. Документът предвижда мерки за подобряване на законодателството в областта на безопасните и здрав..
24 юни Още 14.7 млн. лв. във фундаментални научни изследвания
0 201
С Решение на Министерски съвет от 22 юни 2022 г. Фонд „Научни изследвания“ получава още 14,7 млн. лв. за финансиране на научни проекти на конкурсен принцип. Тази година фондът предвижда да бъдат подкр..
23 юни Истории на успеха: Соларни двуезични табели предоставят информация за биоразнообразието в Черно море
0 246
Соларни двуезични (на български и английски) табели с информация за биоразнообразието в Черно море са поставени в централната част на село Шкорпиловци в община Долни чифлик. Жителите и гостите на куро..
23 юни ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.121 „НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РР“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „ПАЗАРДЖИК“
0 129
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за из..
22 юни УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.083 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ИЛИ ИЗВЪН НЕГО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ПОМОРИЕ“
0 101
Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.083 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел ил..
21 юни 27 юни 2022 г.: Информационно-демонстрационно събитие за качеството на водата и състоянието на морето в крайбрежната зона, в подкрепа на икономическите отрасли риболов и отглеждане на морски култури.
0 264
Софийски университет "Св. Климент Охридски" (България) и "Терасигна" (Румъния) организират на 27 юни 2022 г. от 15:30 ч. информационно-демонстрационно събитие в рамките на проект FORCOAST с подкрепата..
Показани 97 от 108 | 987 (83 Страници)