Menu
Кошница

ЕФМДР след 2020

Предварителна оценка относно прилагане на  финансови инструменти по ПМДРА 2021-2027..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ (8) ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ  ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА  ПМДРА 2021-2027 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ (8) ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ  ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА  ПМДРА 2021-2027 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и ак..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Пълният текст на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 можете да намерите  ТУК. По-долу са публикувани някои акценти и о..
0 лв.
Без данък:0 лв.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1278 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътр..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Резюме на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Споразумение за партньорство 2021 - 2027, версия към месец март 2022 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Споразумение за партньорство 2021-2027, одобрено от Европейската комисияРешение за изпълнение на ЕК от 6.7.2022 г. за одобряване на Споразумението за партньорство с Република България 2021-2027..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Споразумение за партньорство 2021 - 2027, одобрено от Министерски съвет като основа за официално изпращане и завършване на преговорите с Европейската комисия..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Проектът на мерки по ПМДРА 2021-2027, представени на четвъртото заседание на Тематичната работна група за разработване на програмата за следващия програмен период може да намерите ТУК.Проектът на мерки, представени на петото заседание на Тематичната работна група може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Проектът на Логика на интервнциите по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) за периода 2021-2027 и SWOT анализът с обосновка може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 13 от 24 | 27 (3 Страници)