ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ В КАМПАНИЯТА 

"АЗ ПОДКРЕПЯМ МЕСТНИТЕ РИБАРИ"


Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа стартира кампания „Аз подкрепям местните рибари“, като част от инициативите в подкрепа на сектор „Рибарство“ и рибарските райони в България за справяне с негативните последици от пандемията COVID-19.

Кампанията има за цел да насърчи консумацията на българска риба и рибни продукти, да информира обществеността за контакти на местни рибари, производители и преработватели, както и  да популяризира търговски обекти, в които се предлага качествена българска риба и рибни продукти.

 

За реализирането на кампанията Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа разработи единна визия на интернет банери, които да бъдат разпространени чрез собственици на интернет страници, които подкрепят кампанията.

 

За целите на кампанията Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа разработи два вида постери със слогана на кампанията „Аз подкрепям местните рибари“.


Първата визия на постера е предназначенa за разпространение на популярни обществени места в рибарските райони на територията на цялата страна. Постерите от първия вид имат специално място, в което могат да бъдат вписани контакти на местни рибари, производители и преработватели, които предлагат директна продажба на риба и рибни продукти. 

Втората визия на постера е предназначена за разпространение в търговски обекти, вкл. магазини, ресторанти, хотели и др., в които се предлага българска риба и рибни продукти.

Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа приканва всички, които подкрепят кампанията – представители на Местни инициативни рибарски групи, общини, нестопански организации, търговски обекти и други заинтересовани страни да се включат в кампанията, като заявят и разпространят постери от кампанията в населените места и обектите, в които осъществяват дейност.

Всички, които имат интерес да се включат в кампанията, могат да заявят промоционални материали на e-mail: office@nrmbg.com и тел. 0876 74 27 70, като посочат необходимия им брой постери от всеки вид, адрес за доставка и данни за контакт на лицето, което ще приеме доставката. Отпечатаните постери са във формат А3. Всички, които предпочитат друг формат на печат, могат да свалят готовите визии на постерите от ТУК.

ПОСТЕР "АЗ ПОДКРЕПЯМ МЕСТНИТЕ РИБАРИ" - ВИЗИЯ 1

Визия 1 е подходяща за разпространение на популярни и често посещавани обществени места на територията на рибарските райони.

Преди поставяне на постерите е необходимо да се попълнят контакти на местни рибарипроизводители и/или преработвателите от населеното място, които предлагат директна продажба на качествена българска риба и рибни продукти.

ПОСТЕР "АЗ ПОДКРЕПЯМ МЕСТНИТЕ РИБАРИ" - ВИЗИЯ 2

Визия 2 на постера е подходяща за разпространение в търговски обекти на територията на цялата страна - магазини, хотели, ресторанти и други места за хранене, предлагащи качествена българска риба и рибни ястия.