Menu
Кошница

ЕФМДР 2014-2020

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

ЕФМДР е новият фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г. Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.


С фонда се:


  • помага на рибарите при прехода към устойчиво рибарство,
  • подкрепят крайбрежните общности при диверсифицирането на тяхната икономика,
  • финансират проекти, чрез които се създават нови работни места и се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие,
  • улеснява достъпът до финансиране.
  • Разпределение на средствата по държави членки

Разпределение на средствата по държави членки:


Как работи ЕФМДР

Фондът се използва за финансиране на проекти в съчетание с национално финансиране.

  • На всяка страна се предоставя дял от общия бюджет на фонда въз основа на мащаба на нейната риболовна индустрия.
  • След това всяка страна изготвя оперативна програма, в която посочва как смята да изразходва средствата.
  • След като Комисията одобри тази програма, националните органи решават кои проекти да бъдат финансирани.
  • Националните органи и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на програмата.

Достъп до финансиране от ЕФМДР


ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 - 2020

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПМДР ЗА 2021 Г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПМДР ЗА 2022 Г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Изменението на ИГРП за 2022 г. по ПМДР одобрена чрез писмена процедура в периода 25 март - 11 април 2022 г. може да видите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Консолидирана версия на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1278 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Документи от 22 писмена процедура на КН, проведена в периода 11 ноември 2022 г. -  25 ноември 2022 г. може да намерите ТУК.Протокол от 22  писмена процедура може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПМДР ЗА 2022 Г.
Ново
Изменението на ИГРП за 2022 г. по ПМДР одобрена чрез писмена процедура в периода 11 -  25 ноември 2022 г. може да видите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - одобрени чрез писмена процедура в периода 25 март 2022 г. – 11 април 2022 г. може да видите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Управляващият орган публикува резюме за гражданите за изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство през 2021 г., което може да видите  ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.020 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР "РИБОЛОВ" ПО МЯРКА 5.3 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“, ЧЛ. 68, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
Ново
мярка 5.3 Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов"Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, ино..
0 лв.
Без данък:0 лв.
СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-5.021 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР „АКВАКУЛТУРИ“ ПО МЯРКА 5.3 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“, ЧЛ. 68, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014
Ново
мярка 5.3 Мерки за предлагане на пазара - сектор "Аквакултури"Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 11 | 11 (1 Страници)