Министерският съвет прие график за дигитализиране на хартиените регистри на администрацията и привеждането им в съответствие със Закона за електронното управление (ЗЕУ). Това ще даде възможност всички регистри, воденето на които е предвидено в закон, да преминат плавно и поетапно изцяло в електронна форма, както и да може да се заявява вписване, промяна или заличаване на обстоятелства по електронен път. Така те ще отговарят на изискванията за сигурност, надеждност и оперативна съвместимост, като ще позволяват автоматизиран обмен на данни с други електронни системи.

Графикът предвижда всички 307 вида регистри, които са идентифицирани от Министерството на електронното управление като подлежащи на дигитализация, да бъдат приведени в съответствие със ЗЕУ до 31.03.2025 г.