Menu
Кошница

Кандидатствай

мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Самоков“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюз..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да предст..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Brand: DG MARE
мярка 1.2. „Здраве и безопасност“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентос..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойч..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, ха..
0 лв.
Без данък:0 лв.
мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането н..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 1.9 “Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отнош..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 (3) от Регламент (ЕС) 508/2014.Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на С..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на п..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношен..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 26 (3 Страници)