Ученици от Основно училище "Отец Паисий" в гр. Бяла проявиха своите творчески умения и поднесоха подаръци на местните рибари – морски пейзажи и цветни композиции разкриващи не само въображението на младите художници, но и тяхната грижа за морската среда и традициите на местните рибари. Всички картини са поставени в рамки и бяха подарени на местните рибари.

Инициативата не само подчертава важността на риболова и устойчивото използване на морските ресурси, но и насърчава творческото изразяване на младите хора, като създават важни връзки между поколенията и подкрепят устойчивото развитие на местната общност. През периода на проекта бяха успешно организирани и проведени 8 активности, включително разнообразни събития и 3 работилници в общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, които включиха участието на деца и младежи от различни възрасти.

 

Инициативата е част от проект "БИОГНЕЗДО В ПОДКРЕПА НА РИБАРЯ", реализиран от СНЦ Асоциация Биомрежа, с финансова подкрепа на МИРГ „Бяла - Долни Чифлик – Аврен“, по договор BG14MFOP001-4.093-0001-C01, в рамките на Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.093 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика.