„Жителите и гостите от Девин се радват на алея и детски кът за игри, изградена край брега на живописната река Девинска. Благодарение на средствата, получени от Общината по Програмата за морско дело и рибарство (2014 – 2020 г.)(ПМДР), едно пусто място беше превърнато в привлекателен център за разходки и игри“, обясни за „Експрессо“ ръководителят на проекта Георги Савев.

Проектът „Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска“ е на 100% финансиран по подмярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от стратегията на Местната инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ чрез ПМДР (2014-2020 г.). Общата стойност на одобрените разходи и изплатената безвъзмездна финансова помощ по него са в размер на 145 976 лв.

„Местната администрация избира да реализира този проект, тъй като в този район има прекъсване на връзката между съществуваща алея и близкия квартал „Врътлек“, обясни Георги Савев. И допълни, че до месец април миналата година, когато дейностите са финализирани е нямало свързаност. „Реално, ние с успешното изпълнение на този проект решихме този проблем“ и продължи да разказва: „обособеност при реализирането му беше крайречна алея, която е с ширина 3 метра и е разположена по протежението на живописната река Девинска. Покрай нея изградихме няколко къта за отдих  и  наблюдение, монтирани бяха пейки, на които жителите и гостите на града да имат възможност да отсядат, за да си починат или да се насладят на гледката. Осигурено бе и необходимото парково оборудване – осветление, кошчета за отпадъци, зелени площи и предпазен парапет, където е необходимо“, допълни още Георги Савев.

„С обособяването на кътовете за отдих и наблюдение покрай реката се цели развитието и облагородяването на района като алтернатива на стандартния масов туризъм и рационално използване на потенциала на региона и природните дадености“, каза ръководителят на проекта. По думите му алеята се използва активно за разходки, спорт и колоездене. От общината не спират дотук обаче и решават да надградят проекта, като инвестират собствени средства. Местната администрация вече е възложила проектиране, като идеята е алеята да бъде продължена.

„Имаме още един проект, финансиран по Програмата за морско дело и рибарство (2014 – 2020 г.) – „Кът за наблюдение и отдих“, по който изградихме паркинг и алея за пешеходци и риболовци. „Тази част на реката е много красива. В този участък могат да се наблюдават сводобноплаващи птици, децата могат да ги хранят, а има и отлични условия за риболов. Този район също беше пуст и с Програмата успяхме да го съживим, и да го направим атрактивен, както за жителите, така и за гостите на нашия регион“, каза Савев.

Източник: https://ekspresso.bg