Организирани за първи път през 2024 г., Европейските дни на океана ще бъдат наситена седмица на множество събития, свързани с европейски морски теми. Седмицата от 4 до 8 март 2024 г. ще представи мисията на ЕС „Океани и води“, бъдещи приоритети за европейските морета, сини иновации и инвестиционни възможности, както и дейности за океанска грамотност.

Европейските дни на океана ще се съсредоточат върху:

·         форумът Mission Ocean & Waters във вторник, 5 март 2024 г., съчетан със събитие за свързване в мрежа в понеделник, 4 март 2024 г.;

·         събитие за бъдещите приоритети за европейските морета, сряда, 6 март 2024 г.;

·         Денят на BlueInvest в четвъртък, 7 март 2024 г.;

·         Океанската грамотност в действие в петък, 8 март 2024 г.

 

Очаква се да последва информация за регистрация.

Може да научите повече за всяко събитие на следните ел. страници:

2nd Annual Mission Forum

BlueInvest Day 2024 

Ocean Literacy