До м. юни 2024 г. повечето Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) в Европа се очаква да бъдат избрани и да функционират. В тази връзка ФЕЙМНЕТ планира да проведе следващия семинар за работа в мрежа за МИРГ в периода 4-6 юни 2024 г. в Дъблин, Ирландия, като той ще се фокусира върху разработването на проекти и как може да се насърчат те да бъдат иновативни и устойчиви.

Събитието ще предложи възможности за:

·         Запознаване с други МИРГ-ове от страни-членки на ЕС;

·         Обучение от участници – споделяне на добри и лоши практики;

·         Запознаване с проекти, подкрепени от различни МИРГ-ове;

·         Посещение на интересни местни проекти.

Повече подробности относно организацията на семинара ще последват – засега следва да се запазят датите 4-6 юни 2024 г.