FAMENET организира първия онлайн канал за 2024 г. на 24 януари (сряда), от 10:00 до 12:00 ч. (централноевропейско време) за обсъждане на най-добрите практики за използване на показатели за резултати в дейностите на МИРГ и предоставяне на възможност за обмен между държавите-членки относно техния опит при избора и докладването на показатели за резултати от ВОМР.

Целта на събитието е постигане на правилно отчитане на общите показатели за резултати, което е от съществено значение за измерване и демонстриране на успеха на дейностите на МИРГ (CLLD ) в рамките на EMFAF.

Събитието ще включва презентации и интерактивни дискусии по различни теми, свързани с използването на индикатори за CLLD, включително:

·         Преглед на показателите за общи резултати на EMFAF;

·         Най-добри практики при използването на индикатори за резултати от EMFAF за CLLD;

·         Презентации от няколко държави членки относно общи показатели за резултати, използвани за CLLD в техните държави членки;

·         Панелна дискусия и сесия с въпроси и отговори за обсъждане на предизвикателства, ползи и най-добри практики при използването на индикатори за CLLD.

Интерактивният онлайн канал на FAMENET ще предостави информативен преглед на това как най-добре да се използват индикаторите на EMFAF за проекти за ВОМР и ще даде възможност за задълбочен обмен на процеса на подбор, измерване и отчитане на индикатори за проекти за ВОМР чрез динамична поредица от презентации и дискусии с колеги от целия ЕС.

Регистрацията за събитието е до петък, 19 януари (щракнете за достъп до регистрационната форма).

Проектът на дневния ред на събитието може да бъде намерен тук (щракнете за достъп). Можете да влезете в сесията чрез Zoom, като използвате тази връзка (щракнете за достъпдо Zoom срещата).

 

Ако имате някакви въпроси не се колебайте да пишете на info@famenet.eu.