Menu
Кошница

Запазване на морското биологично разнообразие в Черно море по проект „Пази морето – бъди Море“

Запазване на морското биологично разнообразие в Черно море по проект „Пази морето – бъди Море“
Запазване на морското биологично разнообразие в Черно море по проект „Пази морето – бъди Море“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

В периода от 18 до 22 октомври 2020г. се проведе информационна кампания в градовете Шабла, Каварна и Балчик, целяща да се популяризират дейностите в рамките на проект „Повишаване на осведомеността по въпроси на околната среда, с участието на рибари, във връзка с опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие“ по Проект „Пази морето – бъди Море” (BG14MFOP001-1.006-0003).

 

Същността на Проекта разкри пред присъстващите г-н Нелко Йорданов - изпълнителен директор на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик". Той уточни, че с помощта на Европейския фонд за морско дело и рибарство, чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. проекта се реализира с финансова помощ, като се съфинансира и от републиканския бюджет на РБългария.  По изпълнение на проектните дейности Сдружение „Асоциация спектър", бенефициент по проекта си партнира с Института по рибни ресурси-Варна и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик".


Основната цел на проект „Пази морето – бъди Море“ е запазване и превенция на морското и биологично разнообразие, както и възстановяване на видовете и територии/водни площи, експлоатирани от човека. А информационните събития целят да повишават осведомеността и да предизвикат интерес сред обществеността по отношение на инвазивните чужди видове /IAS/ в Черно море, методите за борба с тях и тяхното влияние върху биоразнообразието.  Инвазивни за определено място са такива видове, които не са естествено разпространени там, а са интродуцирани по един или друг начин и имат тенденцията да се разпространяват до степен да увредят местната екосистема, човешката икономика и здраве.До представянето на проекта, са изследвани и идентифицирани Инвазивни чужди видове / ИЧВ/ във водите на Черно море, разпространението им, условията, в които се развиват, както и нанесените от тях щети върху традиционните и познати местни видове и начин за превенция. Видео презентация онагледи 11 вида чужди и нетрадиционни видове – риби, медузи, рапани и др.видове, обитаващи Черно море днес. Те са изследвани в районите на север от нос Калиакра, с. Крапец и край Балчик. Биоинвазиите в Черно море и по-точно в неговата северозападна част са уязвими към екзотичните видове поради интензивния трафик на корабите, които са и основна причина за принос на различни видове. Чувства се необходимост от повече добра обществена информираност и активно участие в дейностите по идентифициране на инвазивните видове, последиците от тяхното развитие и спазване на регламентите на ЕС.


В поредицата събития, проведени в рамките на кампанията, се включиха над 180 участника, в това число представители на местния бизнес, хотели, ресторанти и предлагащи туристически продукти, рибари, представители на държавната администрация и обществеността.

 

Началото на проекта е от 27 август 2020г. и е планирано той да приключи на 27 ноември 2020г.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha