Menu
Кошница

Ситуационен анализ на състоянието на сектор рибарство в България


Съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 (КИД 2008)  икономическите дейности, свързани с улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от улов и аквакултури на риба и други водни организми, по кодове включва:

  • производство
  • преработка
  • търговия

Политиката в областта на рибарството е една от общите политики на ЕС - Обща политика в областта на рибарството (ОПОР). ОПОР е въведена през 70-те години на миналия век и е актуализирана на няколко пъти, като последните промени са в сила на 1 януари 2014 г. Нейна цел е да се гарантира, че както риболовът, така и аквакултурите са устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка и че осигуряват на гражданите на ЕС здравословна храна. ОПОР гарантира, че риболовните практики не нарушават способността на рибните популации да се възпроизвеждат. ОПОР допринася за повишаване на производителността, за добър жизнен стандарт в сектора на рибарството и стабилността на пазарите, като гарантира наличието на ресурси и разумни цени на доставяните на потребителите продукти. Обхватът на ОПОР включва следните икономически дейности:

  • риболов - улов на риба и други водни организми, който може да бъде стопански (когато рибата се лови в големи количества, обикновено с цел използване като храна) и любителски (за лично удоволствие, което понякога включва уловът да не бъде употребен за храна, а да бъде пуснат обратно в природата);
  • аквакултура - отглеждане на риба и други водни организми (молюски, раци и водорасли и др.) чрез намеса в процеса на развитие и размножаване на водните организми, с цел увеличаване на продукцията от тях, като стопанисването и собствеността на ресурса може да е индивидуална и/или колективна;
  • преработка на риба и други водни организми - преработка, консервиране на риба и други водни организми, изготвяне на хранителни продукти, компоненти за фармацевтичната индустрия и козметични препарати; производство на масла и мазнини и др.;
  • търговия с риба и рибни продукти - търговия на едро и дребно с риба и други водни организми, и  продукти от тях;
  • други икономически дейности, свързани с улова, производството, преработката и маркетинга на продукти от улов и аквакултури.

Ситуационния анализ на състоянието на сектор рибарство в България може да намерите ТУК.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha