Menu
Кошница

Сборник с добри европейски и национални практики 2020 г.

Сборник с добри европейски и национални практики 2020 г.
Сборник с добри европейски и национални практики 2020 г.
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Сборник с добри европейски и национални практики 2020 г.


Звеното за управление на Националната рибарска мрежа публикува Сборник с добри европейски и национални практики 2020 г., в който са представени ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ, ПРИЛОЖИМИ В БЪЛГАРИЯ.


Проучването и анализът на добрите практики и проекти недвусмислено сочи, че те могат да бъдат класифицирани в някакъв относителен порядък съобразно тематичните направления на ПМДР 2014-2020 и подхода ВОМР, а именно:

  • Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите;
  • Диверсификация на икономическата дейност в рибарските райони;
  • Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури;
  • Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури
  • Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси;
  • Инфраструктурни подобрения за развитие на рибарските райони

Сборникът с добри практики, изготвен през 2020 г., обхваща и примери за проекти съобразно актуалната ситуация на пандемия, в която икономиките и обществените структури се намират през 2020 г. Освен това сборникът с добри практики поставя акцент върху основните приоритетни направления в политиките на ЕС за следващия програмен период 2021-2027 г. 

Автори на изданието:
Силвия Атанасова, ключов експерт "Сътрудничество и иновации"
Енчо Иванов, ключов експерт "ВОМР"

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha