Menu
Кошница

Проект „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна“

Проект „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна“
Проект „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за проекта

Проектът цели създаване на "Морски образователен център" в народно читалище (НЧ) “Васил Левски - Галата 1927”, което ще съдейства за подобряване и модернизиране на културната инфраструктура, както и повишаване на качеството на живот на територията на Община Варна, район Аспарухово. Финансирането е осигурено чрез Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

 


Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.006-0003-C02

Наименование на проекта: "Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна"

Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 06.04.2020

Дата на приключване: 06.02.2021

 


Как Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на местните общности?

Проектът ще допринесе за повишаване на образователния и информационен статус на населението, чрез развитие на нови дейности в сградата на читалището, превръщане на Народно читалище „Васил Левски-Галата 1927” в Морски образователен център и устойчива местна институция, отговаряща на потребностите на общността.

 

Дейностите по проекта включват:

 • Ремонтни дейности и обновяване;

 • Закупуване на компютърно оборудване и климатик;

 • Закупуване на обзавеждане на НЧ “Васил Левски - Галата 1927”;

 • Информация и комуникация по проекта.

 

Очаквани резултати от реализирането на проекта:

 • Изцяло обновена сграда на НЧ „Васил Левски - Галата 1927” ;

 • Обновен театрален салон на НЧ „Васил Левски - Галата 1927” ;

 • Осигурен достъп за хора с увреждания;

 • Осигурено съвременно оборудване за културната и информационна дейност на НЧ „Васил Левски - Галата 1927”;

 • Създаден модерен "Морски образователен център".

 

Обща стойност на инвестицията:

Проектът е на стойност 381 231.68 лв., от които:

 • 324 046.93 лв. (85 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

 • 57 184.75 лв. (15 %) национално съфинансиране.

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от общо допустимите разходи.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha