Menu
Кошница

Проект „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“

Проект „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Най-древният поминък по морето - рибарството, и историята на уникалното рибарско селище „Ченгене скеле“ край Бургас ще оживеят в голям етнографски комплекс

Кратка информация за проекта

Проектът предвижда развитие и популяризиране на териториалната уникалност на рибарско селище „Ченгене скеле“ и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство, традиции и природа. Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.030 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.030-0001-C01

Наименование на проекта: Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“

Бенефициент: Община Бургас

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 14.04.2020

Дата на приключване: 14.04.2022

 

Как Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на местните общности?

С реализиране на проекта ще се създадат предпоставки за развитие на местния бизнес, търговията и предоставянето на всякакъв вид услуги на територията на Местна инициативна рибарска група “Бургас-Камено”. 

 

Проектът цели:

 • да съхрани и популяризира нематериалното културно наследство свързано с рибарството в Бургаския залив; 

 • да подобри туристическия имидж на региона чрез създаване на нов туристически продукт с потенциал за преодоляване на сезонността на територията на МИРГ Бургас-Камено; 

 • да повиши знанията по отношение на традиционни занаяти, автентични обичаи и фолклор свързани с рибарството; 

 • да стимулира природосъобразно ползване и опазване ресурсите на околната среда. 

 Дейности по проекта включват:

 • Изготвяне на проучване за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство свързано с рибарството в Бургаския залив; 

 • Разработване на интерпретационни програми и подготовка на аниматори за тяхното провеждане; 

 • Инвестиции свързани с изграждането на етнографски комплекс, разработване на идейна концепция и изграждане на етнографска експозиция;

 • Упражняване на авторски надзор и независим строителен надзор по време на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация;

 • Дейности за популяризиране на проекта;

 • Доставка на оборудване и обзавеждане.

 

Обща стойност на инвестицията:

Проектът е на стойност 325 945.95 лв., от които:

 • 277 054.06 лв. (85 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

 • 48 891.89 лв. (15 %) национално съфинансиране.

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от общо допустимите разходи.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha