Menu
Кошница

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за проекта

Проектът е за изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла. Проектът цели да насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.


Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” се финансира по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ "Шабла, Каварна-Балчик"

Процедура за подбор на проекти: BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.008-0001-C02

Наименование на проекта: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”

Бенефициент: ОБЩИНА ШАБЛА

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 11.03.2020

Дата на приключване: 11.09.2021

 

Как Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на местните общности?

Чрез изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария се предоставят условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена пряко и към рибарите, като цели да подобри условията за живот в рибарската общност, както и да допринесе за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.

 

Дейностите по проекта включват:

  • Строително-монтажни работи за изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла, вкл. упражняване на строителен и инвеститорски контрол;

  • Доставка на оборудване и обзавеждане за Морски клуб.

 

Обща стойност на инвестицията:

Проектът е на стойност 315 837.10 лв., от които:

  • 268 461.54 лв. (85 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

  • 47 375.56 лв. (15 %) национално съфинансиране.

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от общо допустимите разходи.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha