Menu
Кошница

Иновативен проект за "Син растеж" с подкрепата на ВОМР

Иновативен проект за "Син растеж" с подкрепата на ВОМР
Иновативен проект за "Син растеж" с подкрепата на ВОМР
0 лв.
Без данък: 0 лв.

С подкрепата на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и Местна инициативна рибарска група „Варна - район Аспарухово, Белослав и Аксаково“ ще се реализира иновативен проект за „Син растеж“.


На 18.05.2020 г. стартира изпълнението на проект  “Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически „Син растеж“, финансиран по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Проектът се реализира в изпълнение на мярка 3.1.1. “Екологична и устойчива рибарска област” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна - район Аспарухово, Белослав и Аксаково“. По проекта ще се изследват възможностите за реализиране на иновативни стратегии и популяризиране на потенциала на „Синия растеж“ и „Синята икономика“ на територията на район „Аспарухово“ и общините Белослав и Аксаково. По проекта ще бъдат разработени различни иновативни решения, както и план за подобряване на икономическите и екологичните показатели на местната икономика чрез развитие на синя икономика. За целите на проекта ще бъде проведено социологическо изследване и ще бъде разработен маркетингов план и наръчник за развитие чрез „Син растеж“. Предвижда се и заснемане на документален филм. Иновативни елементи от проекта са и създаването на онлайн платформа за „Син растеж“ и предвидената дигитализация на морското и културно-историческото наследство.

Проектното предложение се реализира от варненското сдружение „Център за устойчиво социално развитие“. Общата стойност на проекта е 69 485 лв. Дейностите по проекта ше се изпълнят до 18.12.2020 г.

Това е един от първите проекти по подхода ВОМР, който е пряко насочен към изследване и популяризиране на концепцията за „Син растеж“ и „Синя икономика“ на територията на местните рибарски общности. В основата на концепцията за „Син растеж“ е ефективното използване на потенциала на морето и брега за създаване на работни места и икономически подем на крайбрежните райони. Чрез прилагането на концепцията се цели подобряване на конкурентоспособността и ефективното използване на морските ресурси.

Повече информация за "Синята икономика" и стратегията на ЕС за „Син растеж" можете да намерите Тук.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha