Menu
Кошница

Годишен икономически доклад за 2020 г. за риболовния флот на Европейския съюз

Годишен икономически доклад за 2020 г. за риболовния флот на Европейския съюз
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Годишният икономически доклад за 2020 г. за риболовния флот на Европейския съюз (ЕС) предоставя изчерпателен преглед на най-новата налична информация за структурата и икономическите резултати на риболовния флот на държавите-членки на ЕС. Той обхваща периода от 2008 до 2020 г. и включва информация за риболовния капацитет, усилията, заетостта, разтоварванията, доходите и разходите на флота на ЕС. Последните данни, докладвани от държавите-членки, се отнасят за 2018 г. и включват предварителни данни за 2019 г. Предоставените оценки за изпълнението за 2019 и 2020 г., са само представителни и в никакъв случай не могат да се считат за прогнози.

Годишният икономически доклад за риболовния флот на ЕС предоставя информация за структурата и икономическите резултати на 22-те крайбрежни риболовни флота на държавите-членки на ЕС. Докладът е резултат от съвместната работа на икономическите експерти от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и Европейската комисия.

Коментирайки доклада, европейският комисар по околната среда, океаните и рибарството, Виргиниус Синкевичус заяви: „Този ​​доклад показва, че устойчивостта се отплаща. Също така по време на криза нашият риболовен флот трябва да остане на пътя на устойчивостта. Устойчивият подход към риболова изгражда стабилност и ускорява икономическото възстановяване.“

През 2018 г. флотът на ЕС регистрира нетна печалба от 800 милиона евро, което показва значителен напредък, като се има предвид, че през 2008 г. флотът на ЕС едва успява да приключи годината без загуба. Продължителното силно представяне е резултат от по-високите средни цени на рибата, ниските цени на горивата и подобреното състояние на някои важни рибни запаси. Тази тенденция продължава и през 2019 г.


Докладът показва разлики в ефективността между различните категории риболовен флот и рибарските региони. Сегментите на флота, опериращи в Североизточната част на Атлантическия океан, където повечето рибни запаси се поддържат на устойчиви нива, регистрират по-високи икономически резултати от сегментите на флота, опериращи в Средиземно море, където продължават да се срещат проблеми с прекомерната експлоатация или свръхексплоатация на рибните запаси.

Избухването на COVID-19 през 2020 г. прекъсва положителните тенденции, наблюдавани през последните години. Прогнозите предполагат, че през 2020 г. икономическите показатели на флота на ЕС ще намалеят поради въздействието на пандемията COVID-19 и произтичащия от това спад в търсенето и смущения във веригата на доставка. Прогнозите показват спад от 17% в целевата стойност, 19% в заетостта и 29% в нетната печалба в сравнение с 2019 г.

Въпреки въздействието на COVID-19, прогнозите показват, че флотът на ЕС ще завърши 2020 г. с разумно ниво на рентабилност. Това показва силна устойчивост на европейския риболовен флот, което е резултат от усилията, положени от сектора през предходни години за постигане на целта за максимално устойчив улов (МУУ), определена от Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), в съчетание с ниските цени на горивата. В допълнение, докладът показва, че икономическите резултати и заплатите на рибарите и жените се подобряват там, където риболовният флот зависи от запасите, използвани по устойчив начин, и остават в застой на местата, където риболовният флот зависи от свръхексплоатирани рибни запаси.Състоянието на българския риболовен флот и бъдещи тенденции в сектора

Българският риболовен флот съставлява 90% от капацитета на флота в Черноморския регион. Приходите, генерирани през 2018 г., намаляват с 10% в сравнение с 2017 г., но са с 34% повече от средното за периода 2008-2017 г. Брутната добавена стойност (БДС) и брутната печалба следват подобни тенденции с намаление съответно от 17% и 18% в сравнение с 2017 г.  Флотът е рентабилен, но пет от сегментите на дребномащабния крайбрежен риболовен флот в България и един сегмент от широкомащабния риболовен флот отчитат брутни и нетни загуби през 2018 г., вероятно поради ниската риболовна активност на много кораби. Метеорологичните условия в Черно море, включително силен вятър и големи температурни разлики между зимата и лятото, оказват значително влияние върху риболовните дейности на дребномащабния крайбрежен риболовен флот. Черноморският риболов е силно зависим от малко рибни видове и няколко важни от стопанска гледна точка рибни запаси: морски охлюви, цаца, калкан, червен кефал и скумрия. Основните риболовни съоръжения, които се използват са хрилни мрежи, пелагични тралове, кесия и плажен гриб, саксии и капани.Двигатели, влияещи върху тенденциите в икономическите показатели

Цените на рибата и горивата са основните двигатели на цялостната устойчивост на риболовния флот в България. Стабилната средна цена на някои важни рибни видове със значителни разтоварвания за българския флот като морски охлюв, както и увеличаване на средната цена на европейска цаца, оказват положително влияние върху рентабилността на някои сегменти от флотата. Въпреки че риболовните дни за целия флот намаляват с 10% от 2017 до 2018 г.разходите за гориво се увеличават с 25%. 


Иновации и развитие

По Програма за морско дело и рибарство за 2014-2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за развитието на българския рибарски сектор за периода са отпуснати 25,5 милиона евро с цел осигуряване на жизнеспособност и устойчиво развитие на рибарския сектор, както и защита на риболовните / морските ресурси. Сумата представлява 22,47% от общата финансова подкрепа по Програмата. През 2018 г. на българските рибари са предоставени средно почти 77 000 евро субсидии за инвестиции. Подпомагането се използва главно за подобряване на електронното оборудване и за мерки за безопасност на екипажа. Продължава да се наблюдава тенденцията от последните години за основно подновяване на риболовните съоръжения и ремонтиране на двигателите, както и подобряване на условията за запазване или преработка на рибата. Основната цел на рибарите остава повишаване на качеството и стойността на продукцията си.


Прогнози за 2019-20 и след това

През 2019 г. 10 300 тона морска храна са разтоварени от българския риболовен флот на стойност 6,2 милиона евро, което е с 21% по-ниско от стойността на разтоварванията от 2018 г. Увеличението на разтоварванията на двата най-важни вида по отношение на разтоварванията / рапан и цаца / през 2019 г., води до намаляване на средната им цена съответно с 19% и 40%. Въз основа на наличните предварителни данни се очаква икономическите резултати през 2020 г. да бъдат повлияни от COVID-19.Някои от най-важните предизвикателства, пред които е изправен секторът в България, са:

  • Трудности при намирането на достъп до пазара;
  • Нарушаване на веригите за доставка на рибни продукти и продукти от аквакултури, суровини, фуражи и опаковъчни материали;
  • Рязък спад в търсенето на риби и други водни организми поради затварянето на ресторанти, хотели и други обществени места;
  • Загуба на пазарен дял в някои трети страни поради затворените граници.


Целият доклад можете да видите ТУК.


Източник на информация: https://ec.europa.eu/fisheries/press/eu-report-projects-resilience-fishing-fleet-during-covid-19-pandemic_bg

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha