Menu
Кошница

Genis - Иновативна исландска компания превръща обикновените рибни биологични отпадъци в голяма био-възможност

Genis - Иновативна исландска компания превръща обикновените рибни биологични отпадъци в голяма био-възможност
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратко описание на иновативната компания:

Genis е компания от Исландия, която разработва няколко умни бизнес възможности чрез използване на странични продукти, генерирани при преработката на скариди, а именно техните черупки. 


Genis е биотехнологична компания, основана през 2005 г. в Siglufjörður, Исландия. Иновативната компания разработва, произвежда и продава продукти на основата на хитин, получен от екзоскелета на скаридите в Северния Атлантически океан, който е отпадък от риболовната индустрия. Предвид специалните си свойства, черупките от тези ракообразни могат да бъдат трансформирани в широка гама продукти с висока добавена стойност. 

Подходът на Genis към пазара на нутрицевтични продукти започва с разработването и комерсиализацията на Benecta® - иновативна натурална хранителна добавка, съставена от активни молекули хитозан с къса верига, пречистен от екзоскелета на скариди. 


Проектът Simecos ™

Simecos ™ е проект по програма „Хоризонт 2020“, предназначен да генерира нов хранителен адювант от Северния Атлантически океан за пациенти с рак на гърдата, белия дроб и панкреаса. Програмата „Хоризонт 2020“ подкрепя усилията за развитие на малки и средни предприятия чрез внедряване и възпроизвеждане на пазара на иновативни решения за син растеж. Проектът Simecos ™ се реализира в рамките на  24 месеца и предвижда извършване на технически, правни и търговски дейности, необходими за осигуряване на успешното навлизане на пазара на продукта Simecos™.


Иновативният продукт Simecos™ ще навлезе на европейския пазар като първият хранителен продукт, използван като адювант при рак на белия дроб, гърдата и панкреаса, получен от морски природен източник, и първият нутрицевтик с научно доказани и клинично потвърдени ползи за здравето.Потребителски нужди

В Европа повече от 780 000 пациенти годишно се диагностицират с рак на гърдата, панкреаса и белия дроб. За да облекчат страничните ефекти от досегашното лечение на рака, много пациенти се обръщат към хранителни добавки и нутрицевтици, за да контролират симптомите на болестта, да облекчат нежеланите странични ефекти на някои терапии, за да предотвратят бъдещи заболявания илида подпомогнат лечението на текущо заболяване.

В Genis работят 30 експерти, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност, както и с производство. Екипът е подал и притежава няколко патента за своята иновативна технология. За постигане на по-бързо развитие, компанията очаква законодателството на пазарите на храни и хранителни вещества да бъде уеднаквено в цяла Европа. Понастоящем се срещат несъответствия между изискванията за храните в различните държави-членки, което затруднява намирането на място за тестване на нови технологии и продукти при спазване на законодателството на всяка отделна държава-членка. Хармонизирането на законодателството в тази област ще подпомогне по-бързото развитие и достигане до пазара на иновативни технологии за син растеж.


Въпросите, свързани с околната среда, са важна грижа за иновативната компания Genis. Изменението на климата предизвиква изместване на скаридите на север и това пряко влияе върху наличието на биомаса (черупките) и свързаните с тях дейности в рамките на компанията.


Източници на информация:

Blue Bioeconomy Forum

https://simecos.benecta.is/ 


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha