Menu
Кошница

Добра европейска практика: Ирландска Местна инициативна рибарска група подкрепя семеен бизнес за аквакултури, който се стреми да намали консумацията на енергия и отпадъците, свързани с преработката на стриди

Добра европейска практика: Ирландска Местна инициативна рибарска група подкрепя семеен бизнес за аквакултури, който се стреми да намали консумацията на енергия и отпадъците, свързани с преработката на стриди
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Ирландия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Североизточен район“, спомага за подобряване на методите за преработка на стриди, намаляване на консумацията на енергия и намаляване на генерираните при производството отпадъци.


Държава: 
Ирландия
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
184 000 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
46 000 евро
Частно съфинансиране:
92 000 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) " Североизточен район“ чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони подкрепя местен семеен бизнес за аквакултури, който отглежда стриди Gigas, в стремежа на компанията да подобри своите методи за преработка, с цел да се намали консумацията на енергия и обема на генерираните отпадъци.

"Ние разбираме значението на опазването на околната среда, в която работим и от самото си основаване сме се ангажирали да произвеждаме стриди по устойчив начин. Инвестициите, възможни чрез МИРГ, ни позволиха да намалим въглеродния отпечатък, потреблението на вода и обема на генерираните отпадъци." - споделя Донал Фъргюсън, собственик на Cooley Oysters Ltd.

Предизвикателства, към който проектът е насочен: 

Производството на черупчести е важна икономическа дейност в крайбрежните райони на Североизточна Ирландия. Производителите на ракообразни снабдяват, както местната кулинарна индустрия, така и изнасят част от продукцията си на международни пазари, като Испания, Франция и Италия. Насърчаването на „по-екологични“ компании за производство на храни е приоритет за ирландското правителство, а намаляването на отпадъците е един от най-предизвикателните проблеми, пред които е изправен местният бизнес. МИРГ "Североизточен район" подкрепя местните бизнеси в сектора на морската храна, за да подобри начина им на работа.


Ирландската компания „Cooley Oysters Ltd.“ - преди това „Ferguson Shellfish“ - се занимава с отглеждане на стриди от 1982 г. Компанията произвежда годишно 200 тона стриди от вида Gigas в уникалните води на залива Carlingford на границата на Ирландия със Северна Ирландия. Тези високо ценени стриди се обработват и пакетират в съоръженията на компанията за доставка, както на вътрешния ирландски пазар на дребно, така и за износ.

Както при всички производители на стриди, отпадъчните черупки, генерирани поради естествена смъртност и по време на преработката и опаковането на стридите, представляват съществен проблем. Благодарение на предоставената подкрепа от МИРГ "Североизточен район", семейната компания реализира проект за подобряване на процесите по обработване, сортиране и опаковане, използвайки иновативно оборудване и обновявайки метода на преработка. Дейностите включват използването на нова автоматична и по-точна машина за сортиране, която щади стридите, тъй като позволява да се държат в морска вода до момента на сортиране.


С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ирландската компания успява да намали смъртността при стридите, нуждите от енергия и потреблението на общественото водоснабдяване. Направените инвестиции в устойчиви практики помагат на компанията Cooley Oysters Ltd. да получи статут на членство „Gold“ в рамките на „Origin Green“ - националната програма за устойчиво производство на храни в Ирландия. Понастоящем компанията се е превърнала в един от едва 26 производители на храни в цяла Ирландия, които притежават подобен статут.


Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност на продуктите от риболов и аквакултури; Устойчиви аквакултури; Етикиране; Преработване; Околна среда


Данни за контакт с МИРГ "Североизточен район"

Лице за контакт: Г-н Paul Downes 

e-mail: downes@bim.ie 

тел: +353 1 214 4135


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Уебсайт - Cooley Oysters - Working with nature, creating the taste of luxury!

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha