Menu
Кошница

Проект "Рибни таверни" – подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни ресторанти в Кипър

Проект "Рибни таверни" – подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни ресторанти в Кипър
Проект "Рибни таверни" – подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни ресторанти в Кипър
Проект "Рибни таверни" – подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни ресторанти в Кипър
Проект "Рибни таверни" – подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни ресторанти в Кипър
Проект "Рибни таверни" – подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни ресторанти в Кипър
Проект "Рибни таверни" – подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни ресторанти в Кипър
Проект "Рибни таверни" – подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни ресторанти в Кипър
0 лв.
Без данък: 0 лв.
Официално наименование на проекта: 
Σχέδιο Χορηγιών για Εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνες)
Държава: 
Кипър
Обща стойност на проекта: 
769 345 евро
Европейско финансиране: 
154 845 евро
Национално съфинансиране: 
154 845 евро

Съфинансиране от бенефициентите:                                       

459 655 евро

Описание на проекта: Проектът „Рибни таверни“ има за цел да повиши стандартите за качество на местните рибни ресторанти – както на продутктите, които предлагат, така и на обслужването и капацитета за посрещане на гости, предимно посредством използването на пресни рибни продукти и прилагането на атрактивни инструменти за комуникация и маркетингПо време на обществените консултации, проведени в процеса на разработване на стратегията за местно развитие на Местната инициативна група, обхващаща областите Ларнака и Фармагуста, предприемачите от местната кетъринг индустрия, туристическите оператори и потребителите споделят своята нужда от повишаване качеството на предлаганите услуги от местните рибни ресторанти, с цел повишаване удовлетвореността на потребителите, и в крайна сметка повишаване на доходите в района. За постигането на тази цел се оказват нужни общи усилия с оглед адаптиране на общи стандарти за качество, съгласувано разпространение на информация за свежестта на предлаганите рибни продукти и повишаване общото качество на предлаганите услуги като цяло. 


На тази основа Местната инициатина рибарска група в района разработва проекта „Рибни таверни“. Като първа стъпка, през 2014 г. се повежда пазарно проучване, което да определи новите стандарти за качество за рибните ресторанти. Посредством интервюта със собственици на ресторанти и въпросници към потребителите, местните власти, туристическите агенти, рибарите и други заинтересовани страни, проучването успява да идентифицира специфичните очаквания на всяка аудитория. Идентифицираните области за подобряване на качеството включват например, разнообразието или качеството на рибните ястия, които се сервират, както и зоните за излагане и промотиране на морските дарове, включително качеството на информацията за продуктите и чуждите езици, на които тя се представя. Като втора стъпка, МИРГ обявява процедура за подбор на проекти за повишаване качеството на местните рибни ресторанти на базата на общите стандарти и препоръки, идентифицирани в рамките на проведеното проучване.


Разходите за изпълнението на първата фаза (Пазарно проучване) възлизат на 50 000 евро грант за Местната инициативна група с финансиране 100 % от стойността на допустимите разходи. Разходите за реализирането на втората фаза от проекта (Подобряване на рибните ресторанти) възлиза на 719 346.54 евро с принос на бенефициента 459 654.65 (64 % от общата стойност на допустимите разходи).

Местната инициативна рибарска група организира срещи и информационни сесии, за да подпомогне кандидатите по процедурата, и като резултат 15 рибни ресторант в областите Ларнака и Фармагуста, разработват заявления за подкрепа за повишаване на техните стандарти за качество. Въз основа на качеството на подадените проектни предложения, 12 заведения, са избрани от МИРГ да получат инвестиционна подкрепа.

Постигнати резултати:

-Създадени нови работни места: 6

-Запазени работни места: 36

-Повишено потребителското търсене на свежи рибни продукти

-Генерираните допълнителни приходи: около 10 %

Следвайки тези положителни резултати, през програмен период 2014-2020 МИРГ планира да подкрепи създаването на „Местно споразумение за качество“ за районите с рибни ресторанти. Споразумението ще включва повишени общи стандарти за качество, специфични изисквания (подчертаване на произхода на месните рибни продукти) и общ маркетингов план.

Бенефициенти: 12 рибни ресторанта на 5 места в областите Ларнака и Фамагуста (районите, отбелязани с жълто на картата).


Възможности за трансфер на добрата практика в други райони на ЕС:

Рибните ресторанти по крайбрежието на ЕС са ключов източник на доходи за рибарските общности. Въпреки това, ресторантите често срещат трудности със стандартите за качество, очакванията на клиентите и силно конкурентната местна среда. Този проект е успешен пример за повишаване на качеството на рибните ресторанти, благодарение на колективните усилия на местната общност, и провеждането обща кампания за промотиране на рибните продукти.

Научени уроци и принос за постигане целите на подхода ВОМР:

Научени уроци: Сред определящите фактори за успеха на този проект са разработването на проекта на базата ясно идентифцирани нужди посредством провеждането на общестни обсъждания и консултации с широк кръг заинтересовани страни, които включват и местните рибари.

Принос за постигане целите на подхода ВОМР:

-Добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и промотиране на иновациите на всички етапи от веригата на доставка на рибни продукти и продукти на аквакултурите;

-Подкрепа за диверсификация, както в рамките, така и извън стопанския риболов, учене през целия живот и създаване на работни места в районите за рибарство и аквакултури;

-Промотиране на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, вкл. културното наследство, свързано с рибарството, аквакултурите и морското дело.

Данни за контакт:

Лице за контакт: Г-жа Eudokia Balamou, Изпълнителен директор на МИРГ Ларнака

e-mail: ebalamou@anetel.com

тел. +357 24 815280

Източник на информация за добрата практика: FARNET (Европейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha