Menu
Кошница

Добра национална практика: Закупуване и инсталиране на фотобиореакторна култивационна система за отглеждане на стартова микроводораслова култура в оранжерията на Алгае България ЕООД

Добра национална практика: Закупуване и инсталиране на фотобиореакторна култивационна система за отглеждане на стартова микроводораслова култура в оранжерията на Алгае България ЕООД
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за добрата практика


Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.002 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти”

Номер на проекта: BG14MFOP001-2.002-0009-C02

Наименование на проекта: Закупуване и инсталиране на фотобиореактор в оранжерия за отглеждане и преработка на водорасли

Бенефициент - АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Източник на финансиране - ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране - 18.07.2017

Дата на приключване - 18.01.2018

Местоположение на инвестицията - България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас, Поморие, с.Каменар


Как Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на компанията?

Алгае България ЕООД е компания, отглеждаща микроводорасли Спирулина, които се използват като хранителна добавка и суперхрана. Проектът е за закупуване на фотобиореактор за създаване на подобрен инукулат (стартова култура), който значително подобрява основни качествени характеристики на отглежданите микроводорасли. Фотобиореакторната култивационна система е съоръжение, което предоставя оптимални условия за отглеждане на стартова микроводораслова култура. Системата позволява оптимално усвояване на наличните слънчеви ресурси, прецизен контрол и мониторинг на хранителната среда, както и прецизна цикличност в периода на растеж на водораслите. Фотобиореакторът ще подобри производствените характеристики на водорасловото стопанство и значително ще увеличи качеството на отглежданата от компанията спирулина, без да води до увеличаване на производствения капацитет.


Първият стадий на производствения процес е въвеждане на стартова култура във фотобиореакторната култивационна система. Поставена при оптималните условия за микроводораслото и прецизна мониторингова програма, спирулината се отглежда до достигане на определена зрялост и високи нива на важни качествени характеристики, като съдържание на протеини, антиоксиданти (фикоцианин), желязо, бета каротеноиди, Омега 3 и др.


След това зрялата висококачествена стартова култура се отвежда в басейните за отглеждане, където се размножава и се добива на определен период от време. Фотобиореакторът е важен компонент от процеса на култивиране на качествена спирулина за нуждите на фармацевтичната, козметичната и хранителната индустрии. Придобиването на подобно високоефективно и модерно оборудване значително ще повиши ресурсната ефективност, конкурентоспособността и жизнеспособността на водорасловото стопанство на "Алгае България" ЕООД.

 

Дейностите по проекта включват:

Закупуване и инсталиране на фотобиореактор


Обща стойност на инвестицията:

Обща стойност на проекта 80 610.00 лв., от които:

  • Безвъзмездна финансова помощ от ЕС - 40 305.00 лв., от които:

    • 30,228.75 лв. (75 %) от ЕФМДР и

    • 10,076.25 (25 %) национално съфинансиране

  • Собствено финансиране - 40 305.00 лв.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha