Menu
Кошница

Добра национална практика: Възстановяване на морските екосистеми - Проектът ORTO

Добра национална практика: Възстановяване на морските екосистеми - Проектът ORTO
0 лв.
Без данък: 0 лв.

“Sea Harmony” е иновативна стартъп компания, създадена с идеята да развива устойчив „зелен“ морски бизнес, който да допринася за възстановяването на морската екосистема. В продължение на над 20 години компанията работи в посока да комбинира отглеждането на аквакултури с ефекта на изкуствените рифове.

 

Технологията ORTO

ORTO е индустриална технология за офшорно отглеждане на миди и аквакултури, функционираща по подобие на кораловите рифове, имитираща техните благоприятни ефекти за околната среда. ORTO се базира на патентования модел Pisa Reef, плод на над 20 години опит и 15 иновативни рифови модела.Конвенционалните мидени технологии са разположени в най-рисковата част на водния пласт – повърхността, където деструктивната енергия на вълната е най-опасна за тях. Този ключов недостатък силно ограничава тяхното приложение до затворени, тихи заливи, близо до брега. В Европа свободните места, подходящи за тях са недостатъчни, което довежда до 30-годишна стагнация в местното производство на черни миди. Растящият пазар се запълва с 33 % внос.

Предимства на ORTO технологията:

 

 • Нови производствени площи - Решава проблема на конвенционалните технологии, измествайки производствения процес няколко метра под морската повърхност, където съоръжението остава защитено. Това позволява излизане от заливите в обширен морски шелф до 90м дълбочина.
 • Намалява рисковете - Преодолява най-често срещаните рискове, свързани с конвенционалните технологии: бури и други екстремни метеорологични условия, повърхностни заледявания, замърсявания и сблъсък с плавателни съдове.
 • Удължен живот - Значително по-дълъг живот на съоръженията (над 20 години) в сравнение с въжените технологии. Солиден дизайн, без основен консуматив – въжета.
 • Намалява разходите - Намален ръчен труд, разходи за поддръжка и консумативи, два пъти по-ефективно използване на акваторията.
 • Еко добавена стойност - Рифовият ефект възстановява екосистемата около фермата, с което създава еко имидж и добавена стойност към крайния продукт – мидите, увеличавайки броя на клиентите.

 • Мултиаквакултурно производство - Рифовият ефект позволява интегрирано отглеждане и на скариди, рапани и риба, екстензивно – без спат и отхранване.


Кратка информация за добрата практика:


Проектът ORTO (Ocean Reef Tower Oases: Feeding the World, Restoring the Oceans) използва предимствата на рифовете, избягвайки основните недостатъци на конвенционалните технологии. Проектът е финансиран по програма "Хоризонт 2020", Инструмент за малки и средни предприятия, Фаза 1. 

 

Предизвикателства, които проектът адресира:

Проектът цели да помогне за справянето с две свързани помежду си големи предизвикателства на съвремието — екологични и хуманитарни:

 1. Океанските Мъртви зони, които растат с около 400,000 km2 (колкото площта на Черно Море) всяка година. Хранителните вериги в тези зони се разпадат вследствие на замърсяване от земеделски торове, които чрез реките, достигат до моретата;
 2. Необходимостта от изхранване на увеличаващото се население на планетата, за което се очаква 70% недостиг на калории до 2050 г.

 

Решението на компанията:

Проектът ORTO разрешава и двата проблема като създава технология за индустриално производство на миди. Вертикалните подводни рифове Pisa Reefs позволяват естественото размножаване на миди и по този начин се възстановяват морските екосистеми и се осигурява устойчив източник на храна. 

Дейности и постигнати резултати по проект ORTO, финансиран по програма Хоризонт 2020:

 

 • Технология
  • извършени виртуални тестове на Pisa Reef – модел за серийно производство;
  • валидиране на прототип на концепция за технология за събиране на реколтата от миди;
  • направен дизайн-проект на мобилна линия за производство;
 • Комерсиализация
  • извършени подобрения на Маркетинг/Търговска Стратегия;
  • идентифициране на партньори, с които да бъдат извършени последващи инсталации в морски акватории в рамките на ЕС, с цел да се измери рандеманът на всеки технологичен модул Pisa Reef;
  • проучени релевантните за проекта регулации и сертификати;
 • Финанси
  • завършване на план за финансова рамка, необходима за разрастване на проекта;
  • риск-мениджмънт.


Цели на проекта ORTO:

 • бързо разпространяване на технологията по целия свят, така че да позволи този нисковъглероден  и устойчив източник на храна на направи революция в бранша на производството на аквакултури,
 • да подобри предлагането на морски продукти в лицето на мидата и
 • значително да допринесе за осигуряването на надежден източник на храна.

 

Това допринася значително за изпълнение на целите на ЕК и ООН за Устойчиво Развитие, и по- конкретно цели :

 • 2 - Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство;
 • № 8 - Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички;
 • 9 - Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите;
 • 12 - Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство;
 • 13 - Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им;
 • 14 - Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие;
 • 17 - Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие.Обща стойност на проекта:

 • Бюджет - 71 429 евро, от които:
  • 50 000 евро (70 %) - безвъзмездна финансова помощ от ЕС по програма "Хоризонт 2020"

 

Следващи стъпки за развитието на проекта ORTO са:

 • развитие на продажбите;
 • намиране на допълнителни партньори за етапа на оценка на технологията в различни акватории от тази на Черно Море;
 • старт на серийно производство на едноименните вертикални рифове Pisa Reef, както и на намирането на бизнес партньори.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha