Menu
Кошница

Добра национална практика: „Хай Мед Тех“ ЕООД – социално отговорна българска компания съчетава устойчивото отглеждане на аквакултури с опазване на биоразнообразието и развитието на алтернативен туризъм

Добра национална практика: „Хай Мед Тех“ ЕООД – социално отговорна българска компания съчетава устойчивото отглеждане на аквакултури с опазване на биоразнообразието и развитието на алтернативен туризъм
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Европейски зелен пакт в действие

Хай Мед Тех ЕООД е иновативна и социално отговорна българска компания, която показва на практика, как устойчивото отглеждане на аквакултури може да се съчетае с опазването на биологичното разнообразие и развитието на алтернативни форми на туризъм. Темите за устойчивото развитие на сектора на рибарството и аквакултурите и грижата за околната среда са във фокуса на всички стратегически документи на ЕС - Европейският зелен пакт, Стратегията „От Фермата до трапезата“Стратегията за биоразнообразието и др., които дават насоки за действие за постигане на дългосрочната цел на ЕС, до 2050 г. европейската икономика да стане неутрална по отношение на климата. 


Българската компания „Хай Мед Тех“ ЕООД изпреварва тенденциите в развитието на сектора на рибарството и аквакултура и показва на практика, как стратегическите цели за развитие на социално отговорен бизнес с грижа за околната среда и потребителите се превръщат в действие.

Компанията „Хай Мед Тех“ ЕООД е собственик на екстензивна екологосъобразна рибовъдна ферма „Вая“, разположена в региона на Бургас и езерото Вая. В края на 2020 г. проект на „Хай Мед Тех“ ЕООД  за изграждане на устойчиво пълносистемно стопанство за отглеждане на европейски сом е одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. С инвестиционното намерение по проекта компанията цели да внедри технология за отглеждане на риба, която да гарантира здравословните качества на продукцията чрез ежедневен мониторинг и контрол на храненето, прираста и сортирането. Проектът предвижда още повишаване на енергийна ефективност на рибовъдното стопанство и въвеждане на системи за опазване на околната среда и управление на качеството

Едновременно с устойчивото отглеждане на аквакултури, съвместно с Фондация „Виа Понтика“, иновативната компания „Хай Мед Тех“ ЕООД развива активна дейност в областта на опазването на биологичното разнообразие и алтернативния туризъм край Бургарското езеро „Вая“. След дълги години на планиране и упорита работа, свързана с почистване, възстановяване на естествената растителност и опазване на дивата природа, иновативната идея за създаването на Екопарк край Бургаското езеро „Вая“ бива реализирана, надминавайки представите на всички за обикновено място за отдих сред природата.


Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“

Със своята невероятна, дива природа и поддържани непокътнати екосистеми, Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, е място за вълнение, вдъхновение и проучване за туристите, но и с голям принос за научни изследвания и открития. 

„Защитена, жива лаборатория, в която се наблюдават естествените процеси в природата в действие“- така създадетелите описват Екопарк "Вая".

Именно заради възможностите за запознаване с природата в действие, които Екопарк „Вая“ предлага, той успява да привлече хора от различни професии и с различни интереси, любопитни да изследват света около себе си и да преоткриват чудесата и съвършенството на природата.

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая” е разположен край Бургаското езеро „Вая“, което е най-голямото естествено езеро в България. Паркът се разпростира на площ от 700 дка, като на територията му са регистрирани 91 вида растения и множество животни, вкл. земноводни и влечуги, включени в Червената книга на България. Разположено в Черноморския биогеографски район, местообитание на близо 270 вида птици, най-голямото българско езеро, е уникално място, разположено по протежение на втория по големина миграционен път на птици в Европа, „Via Pontica“, важен междинен пункт и място за престой на голям брой водни, грабливи и врабчови птици. Годишно по време на миграция и зимуване се събират над 20 000 (до 100 000) водолюбиви птици, някои видове с повече от 1% праг на биогеографската популация. 


През 1997 г. Бургаското езеро Вая с площ 3793,54 дка е обявено за „Защитена местност „ВАЯ” със заповед на Министерството на околната среда и водите.

През 1998 г. езерото е определено за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици.

През 2001 г. Бургаското езеро е обявено за Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция.

През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

През 2007 г. ОВМ „Бургаско езеро” е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000 като защитена зона и по двете Директиви - за за птиците и за хабитатите.

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ ще Ви предложи много повече от възможност за разходка сред природата и среща отблизо с много защитени видове. Екипът на Екопарк „Вая“ обещава едно вълнуващо, вдъхновяващо и изпълнено със смисъл изживяване сред красотите, богатствата и чудесата на нашата природата. 

Разнообразие от занимания сред природата в Екопарк „Вая“

 • Наблюдение на птици (Орнитоложки туризъм)

Разположено по протежението на миграционния път на птиците в Европа, Виа Понтика, местообитание на близо 270 вида птици, езерото Вая е важен междинен пункт и място за престой на голям брой водни, грабливи и врабчови птици. От срещащите се видове птици 105 са от европейско природозащитно значение, като 9 от тях са световно застрашени. На територията са записани няколко вида животни, намиращи се в червения списък на IUCN – 5 безгръбначни, 4 риби, 4 земноводни, 3 влечуги, 5 птици и 3 бозайника.


 • Фотография

За любителите на фотографията Екопаркът предлага условия за създаване на картини от световна класа. От начинаещи до професионалисти, фотографията е един от начините посетителите на Екопарк „Вая“ да уловят тайнствената красота и необятност на това великолепно място. Освен това Екопаркът предлага и чудесна локация и аранжировки за фотосесии и видеозаснемане на открито


 • Спортен риболов

Само на 15 минути от градския шум и забързан начин на живот, екопарк „Вая“ разполага с екстензивно рибовъдно стопанство, което предлага чудесни възможности за риболов и забавления на цялото семейство, както и опция за барбекю на открито.


 • Конна езда

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ вече е дом на едни от най-красивите коне в региона. Посетителите имат възможност да изберат своя любимец и да практикуват конен спорт сред природата. Вариацията от услуги и професионален треньор са на разположение на начинаещи и напреднали ездачи.


 • Приложни изкуства

Чрез приложни изкуства се изпращат послания до тези от посетителите, които знаят по-малко за опазване на биоразнообразието, за да бъдат спечелени да участват в споделена грижа за природата. Работилници за рециклиране, компостиране и игри свързани с разделното събиране на отпадъци са фокус при обучението на деца и младежи, посетители на Екопарка.


 • Организиране на събития

Креативните професионалисти, които работят в Екопарк „Вая“, са изградили устойчива партньорска мрежа, за да откликнат на всяка индивидуална концепция, зададена от клиентите, за организиране на специално събитие сред природата. Работи се според желанията, представите и с различен мащаб на мероприятията. 

 • Еко академия

Образователни програми, арт събития, работа с деца и ученици по опазване на околната среда. Мероприятията са насочени към запознаване на подрастващите с правилното отношение към природните ресурси. Скаутинг състезания и забавни игри съпътстват откритите уроци по оцеляване сред природата.


 • Разходка с лодка

Езерна разходка, показваща богатството на птичия и растителен свят на езерото. Със своите повече от 27 кв. км водна площ, то е най-голямото естествено българско езеро и едно от четирите езера на Бургаския влажен комплекс, заобикалящи града. Езерото е плитък сладководен и брекински лиман със асоциирани блатни зони и широки тръстикови полета, който е свързан с морето чрез канал с шлюз, но се пълни и от водите на реките Айтоска, Съндърдере и Чукарска, които се вливат в западната му част. Има обем около 20 милиона м3.  Дължината на езерото е 9,6 км, най-голямата му ширина е 4,7 км, като в средата то се стеснява до 2,3 км.

 • Медено приключение - посещение на екологично пчелно стопанство

Малките трудолюбиви насекоми са признак за благополучна екология в Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“. Специалният водач и пчелар с удоволствие ще разкаже на посетителите за живота на парковите пчели, които:

  • имат по-добри условия за паша в сравнение със селските заради липсата на пестициди и наличие на разнообразна цъфтяща растителност;
  • се радват на много благоприятен за пчелните семейства микроклимат в Екопарка (Черноморски биогеографски район);
  • днешното селско стопанство залага на огромни монофлорни площи, докато в условията на дивата природа разнообразието е значително по-добро.


 • Наука и изследвания

В Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ работят редица учени и изследователи върху опазването на многообразието от живи организми, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях. Всеки желаещ може да се запознае с текущите проучвания, да прегледа публикуваните изследвания, а учените могат да кандидатстват за провеждане на проучване в Екопарка.


Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ предлага на разположение на посетителите също:

 • Професионално орнитологично оборудване
 • Водачи и експертно съдействие
 • Информационен и посетителски център, където се се осъществява:
  • представяне на защитената територия и показване богатството от растителни и животински видове в ЗЗ Бургаско езеро
  • повишаване познанията на хората за стойността и значението на биоразнообразието и за разбиране проблемите по опазване на природната среда;
  • подпомогане на посетителите в избора на туристически маршрути, програми и образователни дейности;
  • образователни програми, работа с деца и ученици на природозащитни и екологични теми;
  • провеждане на кампании и отразяване на специални природозащитни и екологични събития и дати;
  • организиране на мероприятия, кампании, фотоизложби, гостуващи изложби и др. на природозащитни и екологични теми;
  • предлагане на материали и филми на природозащитна, екологична и туристическа тематика;
  • провеждане на семинари, специализирани курсове и обучения по опазване на околната среда.

Повече информация за Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ можете да намерите на адрес: https://ecoparkvaya.com/ или като посетите фейсбук страницата на Екопарк „Вая“: https://bit.ly/2NPtSlh

За контакт: info@ecoparkvaya.com 

Тел.: +359 899 840138

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha