Menu
Кошница

Добра европейска практика: Словенска Местна инициативна рибарска група подпомага местните рибари в кампания за намаляване на пластмасата в пристанищата

Добра европейска практика: Словенска Местна инициативна рибарска група подпомага местните рибари в кампания за намаляване на пластмасата в пристанищата
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Словения: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Истрия“, повишава осведомеността относно вредата от пластмасата за еднократна употреба, използвана в морските дейности, чрез обучаване на местните рибари в крайбрежните райони на Словения.


Държава: Словения
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:215 890 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
149 467,50 евро
Национално съфинансиране: 
49 822,50 евро
Частно съфинансиране: 
16 600 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Истрия“ чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за повишаване на осведомеността на местните рибари и широката общественост относно вредата от пластмасата за еднократна употреба, използвана в морските дейности. 


Проектът на име ”FISHEKO“, се реализира в периода 12.2019 – 10.2022 г. с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез подхода ВОМР от Стратегията на МИРГ „Истрия“. 

„Поддържането на риболовните дейности в Истрия е голямо предизвикателство, както и намирането на нови възможности за разнообразяване на икономическите дейности на рибарите. Проектът „FISHEKO“ ни предлага и двете неща. Хората научават повече за нас и нашата професия. Също така можем да бъдем полезни, като помагаме да защитим начина си на живот и поддържаме океаните свободни от пластмаси.“ - споделя Матяж Радин, рибар, участващ в проекта.

Рибарският район на МИРГ "Истрия" обхваща територията на цялото Словенско крайбрежие. Приблизително 80 рибари извършват своите дейности върху територия от 42 км. Малкият размер на района се превръща в проблем през лятото и през почивните дни, тъй като към рибарските кораби се присъединяват и други плавателни съдове, които предлагат развлекателни услуги и други морски дейности.


В резултат се появява допълнителен проблем с отпадъците, които попадат в морето при извършването на разнообразните дейности. Възникналите предизвикателства в рибарския район подтикват местна риболовна компания да кандидатства за финансиране на проект с подкрепата на МИРГ "Истрия". Проектът има за цел да се справи с недостатъчното пространство както за риболовни, така и за развлекателни дейности, както и с проблема с пластмасовите отпадъци в морето и по крайбрежието. 

В рамките на проекта компанията разработва и осъществява пет безплатни обучителни курса за придобиване на комуникационни умения за почти 30 местни рибари. Проведеното обучение е фокусирано не само върху конкретната инициатива, но също така включва допълнителни теми, които да помогнат рибарите да разнообразят собствените си дейности, например чрез извършването на туристически обиколки. По време на обучението организаторите разясняват проблема с пластмасата и микропластмасата в морската среда, както и влиянието на пластмасовите отпадъци върху рибарите и широката общественост.


След завършване на обучението местната компания, бенефициент по проекта, предлага на рибарите да им заплати (за поддръжката на екипажа и плавателния съд) за всеки ден, в който те извършват информационни дейности вместо риболов. През тези дни всеки рибар, който иска, може да посети закотвени кораби на пристанищата и да обясни на хората за екологичната вреда, причинена от пластмасите за еднократна употреба. След информационното представяне рибарите предоставят на участниците пакет с биоразградими прибори, като вилици, ножове и чинии. Рибарите имат възможност да изберат времето и дните от месеците, когато районът е най-пренаселен, като по този начин се намалява риболовният натиск върху местния рибарски район през по-натоварените с посетители периоди.

През 2020 г., първата година от изпълнението на проекта, 15 плавателни съда се включват в кампанията. През следващите две години от проекта се очаква същият брой семинари и участници. В резултат на проектните дейности местните рибари повишават информираността си по проблема със замърсяването с пластмаса и се превръщат в по-активни застъпници на каузата. Благодарение на проекта рибарите придобиват авторитет по темата и получават покани от други местни заинтересовани страни, като гимназиални училища, където изнасят лекции на местните ученици.

Принос за постигане целите на ВОМР: Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, Обучение и образование.


Данни за контакт с МИРГ "Истрия"

Лице за контакт: Г-н Bojan Mevlja

e-mail: bojan@sredisce-rotunda.si

тел: +386 5 663 75 80


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha