Menu
Кошница

Добра европейска практика: Полска Местна инициативна рибарска група насърчава консумацията на местна риба и повишава осведомеността за опазване на околната среда в рибарския район

Добра европейска практика: Полска Местна инициативна рибарска група насърчава консумацията на местна риба и повишава осведомеността за опазване на околната среда в рибарския район
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Полша: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) има за цел да насърчи консумацията на местна риба и да повиши осведомеността за опазване на околната среда в рибарския район.


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Нашата Крайна и Палуки" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони подпомага изграждането на по-силна връзка на местната общност със сектора на аквакултурите чрез създаване на развлекателни дейности в района.

За много Местни инициативни рибарски групи ключова цел на развлекателните дейности е да се осигури по-добра интеграция на риболовния сектор в общността. За да постигне тази цел, МИРГ „Нашата Крайна и Палуки” работи в тясно сътрудничество с голям производител на риба, като използва неговото рибовъдно стопанство и езерата, в които развива дейност, за да насърчи местната консумация на риба и да подобри екологичното самосъзнание на хората.

Рибовъдното стопанство "Ślesin", най-големият производител на шарани в региона (24 служители) и член на Управителния съвет на МИРГ, извършва традиционно отглеждане на риба в езеро. Стопанството обикновено продава рибата си само на търговци на едро по време на коледния сезон и поради това е непознато за местните потребители.


В сътрудничество с рибовъдното стопанство и други участници, МИРГ организира поредица от дейности:

 • Демонстрации по рибовъдство и шоу за филетиране на шаран: през октомври местната общност открива света на рибовъдството благодарение на демонстрациите на живо, представени от служителите на стопанството. Демонстрациите за филетиране на риба се провеждат и преди Коледа в съседните общини, придружени от уроци по готвене и дегустации.
 • Лагери за наблюдение на птици: веднъж годишно по време на миграционния сезон. Риболовната дейност на езерцето помага да се поддържат редица местни видове - по-специално птици. С цел опазване на биоразнообразието се организират лагери седноседмичен престой в стопанството на сертифицирани специалисти по маркиране на птици от близкия град Бидгошч. Специалистите се възползват от богатото биоразнообразие на района, както и от организираните походи за наблюдение на птици и семинари за училища. Обичайно затвореното за обществеността рибовъдно стопанство отваря врати, за да могат учениците да научат добри практики за устойчив риболов и да се запознаят с животните и растенията в региона.
 • Бягане и търсене на "съкровища" из околността: бягането се организира в квартала на рибовъдното стопанство по време на местния ежегоден фестивал. Няколко предмета са скрити около рибовъдното стопанство, позволявайки на местната общност и посетителите да изследват природата и рибните езера в околността.

Тези дейности се разработват и организират от МИРГ в тясно сътрудничество с близката Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР и в сътрудничество с регионалния център за разширяване на селското стопанство в Миниково.


Постигнати резултати:

Първоначално рибовъдното стопанство не участва в различните дейности, които се провеждат в околността. С течение на времето стопанството осъзнава, че неговите активи ще представляват интерес за местната общност, а развлекателните дейности могат да позволят директно взаимодействие с потенциални клиенти. Това насърчава стопанството да закупи микробус, за да достигне до различни части на региона и да продава риба директно на местните жители, осигурявайки на фермата допълнителен доход, който не разчита единствено на сезонните продажби на едро по време на Коледа. По-активното участие в дейностите на общността увеличава и преките продажби на риба - продавайки до един тон риба по време на събитията.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Проектът може да бъде полезен пример за други области с екстензивно производство на аквакултури във вътрешните райони на страната, където МИРГ цели по-силна интеграция на производителите на риба в местната общност. Някои от дейностите могат да послужат като вдъхновение за други МИРГ, търсещи идеи за развлекателни дейности в общността, свързани с производството на риба.


Научени уроци:

Важно е да се осигури добра комуникация с всички заинтересовани страни в района, за да могат да се открият потенциални нови участници и да се разработят идеи, като се обединят индивидуалните усилия за постигане на мащабно въздействие.


Ресурси

 • Умения: Дейностите са разработени от екипа на МИРГ, като това изисква креативност и добри комуникативни умения;
 • Персонал: Подготовката на състезанието по бягане продължава около шест месеца (непълно работно време на екипа на МИРГ), а организирането на птичия лагер отнема около два месеца. Публичните демонстрации отнемат около два месеца, за да се организират - шоуто за филетиране и дегустация на шарани отнема около един месец. Всички тези дейности екипът на МИРГ извършва по време на нормалното си работно време, успоредно с други задачи;
 • Финансови ресурси: 
  • Демонстрации по рибовъдство: 120 евро всяка
  • Шоу за филетиране и дегустация на шаран: 150 евро за всяко събитие
  • Лагер за наблюдение на птици: 1200 евро
  • Организиране на събитие „Бягане и търсене на съкровища в района“: 7 000 евро
 • Други ресурси: Навесът, водата и електричеството за птичия лагер се предоставят безплатно от рибовъдното стопанство. Местата за представяне на филетиране и дегустиране на шаран се предлагат безплатно от читалищни културни центрове.


Принос за постигане целите на ВОМР: Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси; Добавяне на стойност към продуктите от аквакултури; Промотиране; Разнообразяване на икономическата дейност.


Данни за контакт с МИРГ „Нашата Крайна и Палуки“ :

Лице за контакт: Г-жа Ewa Pierucka

e-mail: pierucka@lgrnaklo.org.pl

Тел. +48 690 984 318

Уебсайт: www.lgrnaklo.org.pl


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha