Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Полша подкрепя местна инженерна компания за монтиране на експериментална вятърна турбина и спомага за разнообразяване на икономическите дейности в района Северно Кашуби

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Полша подкрепя местна инженерна компания за монтиране на експериментална вятърна турбина и спомага за разнообразяване на икономическите дейности в района Северно Кашуби
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Полша: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Северно Кашуби“, е за монтиране на експериментална вятърна турбина в местна инженерна компания, с което спомага за въвеждане на ново местно енергийно снабдяване и води до насърчаване на икономическата диверсификация в рибарския район Северно Кашуби.

Държава: 
Полша
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
120 000 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
40 000 евро
Национално съфинансиране:
7 000 евро
Частно съфинансиране: 
73 000 евроКратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Северно Кашуби“ чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони спомага за подобряване на енергийната независимост на местна компания чрез монтиране на експериментална вятърна турбина и допринася за разнообразяване на икономическите дейности в района.

Проектът е реализиран в периода 05.2018 – 11.2019 г. с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство.

„Вятърната турбина е сравнително малка за нуждите на компанията, но въпреки това осигурява около 20% от нашата енергия. Създадена е, за да покаже на местните жители, че подобно алтернативно енергийно решение може да бъде приложено и от тях. Имаме късмет - по нашето крайбрежие вятърът духа почти непрекъснато, но е важно да притежавате уменията да изберете правилната турбина и да  адаптирате технологията към нея!" - споделя Zdzisław Karsznia, собственик на компанията "Elektro-Usługi"

МИРГ „Северно Кашуби“, чиято рибарска територия обхваща балтийското крайбрежие на Полша, определя околната среда и климата като важни теми за местното развитие на региона. Местната инициативна рибарска група открива малък образователен център за възобновяеми енергийни източници в собствената си сграда. С цел постигане на положително въздействие от своята работа, МИРГ дава приоритет на проектни предложения, които допринасят за постигането на стратегическите цели, заложени в Стратегията за ВОМР на МИРГ. В допълнение, МИРГ решава да насочи и заинтересованите страни в правилната посока.


Добър пример за това е случаят с Zdzisław Karsznia, собственик на местна компания "Elektro-Usługi", която предоставя услуги за пренос на енергия. Собственикът представя проектно предложение за реновиране на част от стара сграда, която закупува с цел използване като офис на компанията. Вслушвайки се в предложението на МИРГ, предприемачът решава да инсталира и малка вятърна турбина, която е подходяща за  инсталиране в частни домове - въпреки че домашните турбини са рядкост в района. Подобно допълване на проекта налага и създаване на една нова работна позиция, като по този начин допринася за създаването на устойчиви несезонни работни места, които не са свързани с риболова или туризма (сектори, от които районът е твърде зависим).


Вятърната енергия е неизследван сектор в района, а новите помещения на компанията се оказват перфектни за инсталиране на ново устройство за тестване на годността на алтернативното енергийно снабдяване. С успеха на проекта ще се създаде възможност за въвеждане на още подобни инсталации, които ще подобрят енергийната независимост и сигурност на региона.

Освен че предлага на бъдещите клиенти на компанията шанс да видят как подобна операция и технически възможности работят, предприятието е и подходящо място за училищни посещения. През първите 19 месеца на проекта, приблизително 450 деца от детски градини и начални училища посещават предприятието, за да научат за възобновяемите енергийни източници.

Принос за постигане целите на ВОМР: Диверсификация на икономическата дейност в рибарските райони, Инфраструктурни подобрения за развитие на рибарските райони, Обучение и образование


Данни за контакт с МИРГ "Северно Кашуби"

Лице за контакт: Г-н Daniel Lessnau

e-mail: biuro@plgr.pl 

тел: +48 77 46 890


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha