Menu
Кошница

ЕФМДР след 2020

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. България е 9-та държава членка с одобрена ПМДРА от целия Европейски съюз.Общият бюджет на ПМДРА 2021-2027 г. е 121 349 569 млн. евро или 237 335 486 млн. лев..
0 лв.
Без данък:0 лв.
След приемането на Споразумението за партньорство 2021-2027 г. с България, Комисията прие програмата на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури на програма за България, за прилагане на общата политика на ЕС в областта на рибарството (ОПОР) и приоритетите на политиката на ЕС, оче..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Видео запис от проведения на 9 юли 2022 г. информационен уебинар относно представяне на възможностите за финансиране за предприятия в сектор риборство, посредством финансов инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“ (Гаранционният инструмент), финансиран със средства по Програмата за морск..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Информация представяща базисни принципи, свързани със стартирането на ВОМР в рибарски територии за 2021-2027 г. може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Консолидирана версия на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1278 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Пълният текст на официално изпратената до Европейската комисия Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. и придружаващите я документи може да видите тук...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Становище по екологична оценка № 15-7/2022 г. за Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Финална версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), официално изпратена на Европейската комисия за одобрение чрез Системата за управление на средства SFC 2021 на 01.11.2022 г. може да намерите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
На 10.12.2021 г. Дирекция "Морско дело и рибарство" - Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува втори работен вариант на програмата през следващия програмен период.Документът е публикуван на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9001 Вторият работен в..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2181 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури по отношение на началните дати и сроковете на недопустимост на заявленията за подпомаг..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Доклада за екологична оценка на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. и нетехническо резюме на ДЕО  може да видите ТУК...
0 лв.
Без данък:0 лв.
В изпълнение на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и съгласно указания на Министерство на околната среда и водите в писмо с изх. № 04-00-2027/26.11.2021 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за консулт..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 27 (3 Страници)