Menu
Кошница

Презентационни материали - Работна среща с представители на науката на тема "Справяне с предизивкателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход", 26.08.2021 г./гр. Варна

Работната среща с представители на науката на тема "Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход" се проведе на 26.08.2021 г. в гр. Варна, хотел "Черно море". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да свалите от линковете по-долу:

ПРОГРАМА - РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУКАТА - 26.08.2021 Г./ГР. ВАРНА

1ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА И ДЕЙНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С НАУКАТА"

Д-р Димитрина Костова, координатор на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа

Силвия Атанасова, ключов експерт "Сътрдуничество и иновации", Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа

ТЕМАТИЧЕН ПАНЕЛ 1: ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВИ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "НОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО - КЛЮЧОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНИЯ РИБОЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ"

Енчо Иванов, ключов експерт "Водено от общностите местно развитие"

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВИДОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ПОПУЛАЦИИТЕ НА СТОПАНСКИ ЦЕННИТЕ РИБИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА"

доц. д-р Петя Иванова, Институт по океанология-БАН

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "СЕЛЕКТИВНОСТ НА РИБОЛОВНИТЕ УРЕДИ - ПРИНЦИПИ, ЗНАЧЕНИЕ, МЕРКИ"

доц. д-р Виолин Райков, Институт по океанология-БАН

5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОПЕРАТИВНА МОРСКА ОБЗЕРВАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИНСТАЛИРАНАТА ОЕКАНОГРАФСКА АПАРАТУРА, ПРЕДОСТАВЯЩА ДАННИ ОТ ПОЛЗА ЗА РИБАРИТЕ, ВКЛ. ДАННИ ЗА ВЪЛНЕНИЕТО НА МОРЕТО, ТЕМПЕРАТУРАТА НА МОРСКАТА ВОДА, ПОСОКА И СКОРОСТ НА ВЯТЪРА.

проф. д-р Атанас Палазов, Институт по океанология - БАН

6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "ПРОУЧВАНЕ НА БИОЛОГИЧНАТА АКТИВНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СВОЙСТВА НА ТЪКАН ОТ ЧЕРНОМОРСКИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ (Mytilus galloprovincialis, Chamelea gallina и Donax trunculus) КАТО РЕСУРС ЗА ПРИРОДНИ НУТРАЦЕВТИЦИ"

доц. д-р Албена Мерджанова, Медицински университет-Варна

ТЕМАТИЧЕН ПАНЕЛ 2: УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С АКВАКУЛТУРИТЕ

7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА НА ДОСТАВКА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМИТЕ НА ПРОСЛЕДЯЕМОСТ"

доц. д-р Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на риба и рибни продукти БГ Фиш

8. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАРИКУЛТУРИ ОТ ЕСЕТРОВИ И ДРУГИ МЕСТНИ ВИДОВЕ В САДКИ, В СВЕТЛИНАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 И РАЗНООБРАЗНАТА ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ БРЯГ НА ЧЕРНО МОРЕ. СВЕТОВНИЯТ ОПИТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА МОРСКИ ВОДОРАСЛИ."

доц. д-р Виолин Райков, Институт по океанология-БАН

ТЕМАТИЧЕН ПАЛЕН 3: ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ, ПОДПОМАГАЩИ ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕХОД В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ

9. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ И ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ, ПОДПОМАГАЩИ ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕХОД В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ"

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha