Menu
Кошница

Онлайн наръчник по мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“

Онлайн наръчник по мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Онлайн наръчник по Мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID 19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“.

Процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“, мярка 1.9 “Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”.


В онлайн наръчника ще намерите полезна информация относно:  

Цел на мярката: 

Да предостави компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовните си дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бюджет на мярката:

2 259 766,16 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които:
  • 1 655 579,54 лв. са от Европейски фонд за морско дело и рибарство и 
  • 604 186,62 лв. национално съфинансиране. 

Допустими кандидати:

  • Физически лица;
  • Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са:
    • собственици на риболовни кораби;
    • рибари, които имат законово право за ползване върху риболовни кораби.

Необходими документи за кандидатстване

Начин за кандидатстване:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и прилагане на изискуемите документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за кандидатстване:

Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е два месеца, считано от датата на отваряне на процедурата за прием.

Можете да се обърнете за безплатно съдействие и помощ в процеса на електронно кандидатстване към следните организации:

Национална служба за съвети в земеделиетоwww.naas.government.bg
Национална Рибарска Мрежа
www.nrmbg.com
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена
www.iara.government.bg
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“
www.flag-shabla.eu
МИРГ „Варна-район Аспарухово-Белослав-Аксаково“
www.flag-vab.eu 
МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни Чифлик-Аврен“ 
www.flag-bda.org
МИРГ „Бургас-Камено“ 
www.flag-burgas.org
МИРГ „Поморие“ 
www.mirg-pomorie.eu
МИРГ „Несебър-Месемврия“ 
www.mirg-nessebar.eu

МИРГ „Пазарджик“ 

МИРГ „Високи западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

МИРГ „Самоков“ 

www.flag-pazardzhik.org

www.flag-rhodope.bg

www.mirg-samokov.eu

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha