Menu
Кошница

Пилотен иновативен проект за култивиране на морски растения „Salicornia“, прилагайки биодинамични земеделски методи

Иновативен проект, реализиран в Португалия: Пилотният проект е за създаване на производствена система за отглеждане на морски растения „Salicornia“ по биодинамичен селскостопански метод и спомага за запазване на области от голямо екологично значение, като същевременно подкрепя местната икономика.

Държава:
Португалия
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ:
82 797 евро
Безвъзмездна финансова помощ от ЕС (ЕФМДР)
49 678 евро
Национално съфинансиране:
33 119 евро
Съфинансиране от бенефициента: 
33 119 евро


Кратко описание на иновативния проект:

Благодарение на подкрепата на Местна инициативна рибарска група "ADREPES" чрез финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), португалската компанията „Salina Greens“ успява инвестира в специално оборудване за преработка на морското растение „Salicornia“.

Компанията се занимава с биологична сертифицирана продукция и преработка на Salicornia, местен растителен вид, растящ в солници. В последно време консумацията на Salicornia (по-известна под името солянка) в Португалия набира все по-голяма популярност. Засега тя се отглежда само в няколко биологични стопанства. Г-жа  Марсия Пинто, биолог по проефесия, повече от 10 години се занимава със солници, решава да запълни тази пазарна ниша и така създава „Salina Greens“. Г-жа Марсия Пинто е първата, която отглежда Salicornia по биодинамичния метод „Деметра“ (техника от биологичното земеделие).

Чрез своя проект, г-жа Марсия Пинто цели да стимулира местната икономика и да спомогне за запазването на крехката екосистема на солниците. Преди солниците са били използвани за добив на морска сол, но през последните десетилетия повечето от тях,  стотици хектари в региона, са изоставени. Без човешка намеса, тези средища на биоразнообразие са застрашени от изчезване. Отглеждането на Salicornia представлява  устойчиво решение за противодействие на упадъка на солниците, още повечерастението не се влияе от климатичните промени. 

С помощта на МИРГ "ADREPES" компанията „Salina Greens“ кандидатства за финансиране от ЕФМДР, за да закупи оборудване за сушене и смилане на пресните растения. Тези дейности са необходими, за да може продукцията да бъде продавана за нуждите на козметиката и фармацията. „Salina Greens“ стартира през 2016 г. с обработваема площ от 600 м2, като през следващата година я удвоява. Целта им е до 2021 г. да обработват 1 хектар (или 10 000 м2) солници. Това би означавало годишна реколта на Salicornia в размер от 50 тона.

През последните няколко години „Salina Greens“ изгражда търговски отношения както с различни португалски супермаркети, така и с някои международни фирми от козметичния и фармацевтичния бранш. Освен това компанията създава партньорство с фондацията, която управлява местните солници и с научна група от университета в Лисабон, специализирана по халоптични (растящи в солници) растения. Това позволява на иновативната компания да разшири познанията си за тези растения. В последно време тази тема става все по-популярна и затова фирмата се надява да започне сътрудничество и с други научноизследователски групи.  

МИРГ "ADREPES" помага на младата компания да подготви заявлението за кандидатстване и ѝ съдейства за осъществяване на контакт с националните власти. По време на изпълнението на проекта, благодарение на своя дългогодишен опит в управление на проекти, МИРГ успява да окаже необходимата подкрепа на компанията за постигане на очакваните резултати от проекта.


Постигнати резултати:

Финансовата помощ от ЕФМДР позволява на „Salina Greens“ да инвестира в компостер (необходим за техниката на култивиране „Деметра“) и в оборудване за преработка и дистрибуция - соларна сушилня и изотермично превозно средство. Пресните продукти са въведени постепенно в португалските супермаркети. Вече започва износ на сушена продукция, напр. за козметичната фирма „LUSH”, която купува биологична Silicornia на прах. Компанията започва да си сътрудничи и с местен ресторант, използващ биопродукти.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Въпреки че не навсякъде в Европа има солници, този проект насърчава местните заинтересовани страни да разгледат по-внимателно техните околности и да разработят иновативни концепции за създаване на стойност от обекти, за които се твърди, че са непродуктивни. Проектът е добър пример за това, как свързването на икономическата дейност с опазването на околната среда може да бъде от полза за общността.


Научени уроци:

Учредяването на нова фирма може да се окаже предизвикателство. За „Salina Greens“ най-трудно се оказва получаването на необходимите разрешителни за започване на дейност. В началото нито Министерството на земеделието, нито Министерството на риболова в Португалия успяват да предоставят точна информация относно приложимата законова рамка. Затова за Марсия Пинто е било много важно да не се отказва и да установи взаимодействие с местните партньори, за да покаже волята си за намиране на решени,я с оглед сложната система на финансово подпомагане.

Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност, създаване на заетост, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури; Разнообразяване на икономическите дейности в рибарските райони; Разработване на иновации.


Източници на информация:

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha