Menu
Кошница

Пилотен иновативен проект: Маркиране на риболовни уреди и подобряване на добрите практики на борда на плавателни съдове за насърчаване на риболова без отпадъци

Пилотен иновативен проект: Маркиране на риболовни уреди и подобряване на добрите практики на борда на плавателни съдове за насърчаване на риболова без отпадъци
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Иновативен проект, реализиран от консорциум от 7 партнъорски организации: Пилотният проект „NetTag“ се състои в разработване и тестване на нови технологии (акустично устройство и роботизирана система за възстановяване) за намаляване на изгубените риболовни съоръжения и организиране на дейности за повишаване на осведомеността на рибарите относно морските отпадъци. 


Кратко описание на иновативния проект:

Иновативният проект „NetTag“, осъществен в периода 01.01.2019 – 31.12.2020, е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Безвъзмездната финансова помощ от ЕС чрез ЕФМДР възлиза на 394 449 евро. Предизвикателства, към които иновативният проект е насочен:

Иновативният проект „NetTag“ има за цел да намали и предотврати морски отпадъци, генерирани от риболовните дейности чрез интегриран превантивен подход, обединявайки учени, инженери и риболовната индустрия.

NetTag подходът съчетава два вида превантивни мерки:

  • намаляване на изгубените съоръжения чрез използване на нови технологии (акустична система), което ще помогне на рибарите да локализират и възстановят загубените си съоръжения; 
  • насърчаване на по-добри практики на борда на плавателните съдове по отношение на управлението на риболовните отпадъци, чрез действия за повишаване на осведомеността, организирани от риболовни асоциации за рибари.


Дейностите по пилотния проект предвиждат семинари с участието на рибари, за да се оцени тяхното възприемане на проблема с морските отпадъци, да се идентифицират най-често губените съоръжения в Северозападна Португалия - регион Галисия и да се разберат притесненията на рибарите относно морските отпадъци и влиянието им върху рибарската икономическа дейност. Информацията, получена в рамките на проекта ще се използва за разработването на нови акустични устройства. Иновативната технология включва миниатюрни и екологосъобразни акустични маркери и акустични приемо-предаватели за конкретно локализиране (с личен идентификационен номер на рибаря) на изгубеното оборудване, както и автоматизирана и роботизиранa система за възстановяване с малък обсег. Проектът включва още тестване и валидиране на иновативните устройства в лаборатория и в полеви условия по време на демонстрационно събитие с участието на рибари. Успоредно с това се оценява негативното въздействие, което изгубените риболовни съоръжения причиняват върху околната среда, както  и икономическата ефективност на предложените решения, чрез изчисляване на икономическата жизнеспособност на тяхното прилагане за намаляване на морските отпадъци. За целта се предвиждат изследвания чрез експерименти на място и в лаборатории.


Дейностите за повишаване на осведомеността, разработени от рибари за рибари са част от иновативна стратегия за ангажиране на риболовната индустрия, която повишава готовността на рибарите да възприемат и прилагат по-добри бордови практики за намаляване на морските отпадъци от риболовните кораби. 


В рамките на пилотния проект „NetTag“ се предвижда и организиране на мащабно събитие, озаглавено „Ден на чистия океан“. През този ден ще се събират морски отпадъци и ще бъде направена моментна снимка на вида и количеството им край бреговете на Северозападен Иберийски полуостров.

Проектът се основава на синергични дейности между рибари и учени за пилотиране на иновативни решения за справяне с неотложната необходимост от намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.


Партньори по пилотния проект

Проектът „NetTag“ се реализира от консорциум, който включва мултидисциплинарен и международен екип от изследователи от различни научни области - инженерни, природни, социални и икономически науки, както и две рибарски асоциации от Северозападен Иберийски полуостров и международната индустрия за риболовни мрежи. Със своя подход иновативният проект има за цел да гарантира ангажираност на рибарите да възприемат по-добри практики за намаляване и най-вече за предотвратяване на морски отпадъци, генерирани от риболовните дейности. 


Партньори:


Значение на иновативния проект „NetTag“

Проектът „NetTag“ е от значение и заради силния си принос към основните политики на ЕС по отношение на морската защита и управлението на отпадъците, кръговата икономика, както и интегрираната морска политика. NetTag възнамерява да произвежда нови технологични устройства за идентифициране местоположението и възстановяване на риболовните уреди разпространение на образователни материали за морските отпадъци, повишаване осведомеността на риболовната индустрия и други заинтересовани страни относно спешната необходимост от борба с тях, както и да увеличи научните познания относно проблемите, произтичащи от замърсяванията на моретата.

Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите; Морски отпадъци; Нови технологии; Кръгова икономика; Климатични промени; Качество на водата; Защита на морската среда.


Данни за контакт:

Уебсайт на компанията: https://nettag.ciimar.up.pt/

e-mail: nettag@ciimar.up.pt 

Социални мрежи: https://www.facebook.com/NetTagProject 


Източници на информация:

https://ec.europa.eu/easme/en/nettag-tagging-fishing-gears-and-enhancing-board-best-practices-promote-waste-free-fisheries 

https://nettag.ciimar.up.pt/


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha