Menu
Кошница

Пилотен иновативен проект: Интелигентна технология за контрол на храненето на устойчиви аквакултури

Пилотен иновативен проект: Интелигентна технология за контрол на храненето на устойчиви аквакултури
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Иновативен проект, реализиран от консорциум „Marine Technology Center“ (CTN): Пилотният проект е за разработване на интелигентна система за контрол на храненето на устойчиви аквакултури.Кратко описание на иновативния проект:

Иновативният проект „DEMO-BLUESMARTFEED (демонстрационен проект на интелигентна система за контрол на храненето на устойчиви аквакултури) е 3-годишен проект (2019-2021), финансиран от Европейската комисия чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в рамките на отворена процедура за проектни предложения в сферата на устойчивата синя икономика, управлявана от Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия.


Предизвикателства, към които проектът е насочен:

Рибните фуражи съставляват основните производствени разходи (40-50%) за всяко рибовъдно стопанство. Загубата на фуражи, генерирана при захранването на аквакултури в морска среда не само води до значително намаляване на рентабилността за рибовъдите, но същевременно  увеличава натрупаните отпадъци в околната среда, както и разходите, свързани с поддръжката на съоръженията в стопанствата. Изгубената фуражна фракция е трудно да бъде изчислена, тъй като зависи до голяма степен от практиките за хранене във всяко рибовъдно стопанство. Съществуват проучвания, според които до 50% от използваните фуражи могат да бъдат загубени  при неблагоприятни морски условия и  недостатъчен контрол. Всичко това налага прилагането на нови технологии с цел оптимизиране използването на фуражи.


Настоящата технология SICA e базирана на наблюдение чрез камери и акустични устройства. Често тези системи са скъпи и недостъпни за производителите на аквакултури и изискват големи инвестиции за поддръжка, особено в органично обогатена морска среда. Иновативната технология SICA може да сведе до минимум загубите на неизползван фураж и да позволи на рибовъдите да спестят до 53 милиона евро годишно от  захранване на основните пет вида риби, отглеждани в ЕС.


Чрез иновативния си подход  SICA допринася за развитието на устойчива аквакултура, основен приоритет за Генералната комисия по рибарство за Средиземно море,  и подпомага европейската стратегия за подобряване на аквакултурата в Средиземно море.


Цели на иновативния проект

Целта на пилотния проект DEMO-BLUESMARTFEED е да утвърди технологията SICA (интелигентна система за контрол на храненето) в реални експлоатационни условия в морските клетки, за да ускори навлизането на технологията на пазара до една година след края на проекта. Технологията SICA ще позволи на рибовъдите да намалят значително производствените разходи, както и ще сведе до минимум негативното въздействие, оказвано от аквакултурите, чрез намаляване на обема на генерираните отпадъци от неизползвани фуражи,  в резултат на неблагоприятни морски условия.

Цели:

  • Демонстриране - Проверка на функционалността на иновативната технология SICA (интелигентна система за контрол на храненето) в офшорна среда;
  • Подобряване - Подобряване на настоящата система SICA чрез проектиране на специален продукт, който да отговори на нуждите на клиентите;
  • Валидиране - Валидиране на новата технология SICA със съответните заинтересовани страни (рибовъди) в Испания и Гърция;
  • Сертифициране - Сертифициране на иновативната технология SICA с маркировката CE;
  • Пускане на пазара - Разработване на Маркетингов план, който да подпомогне успешното пускане на пазара на технологията SICA.Безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) - 740 615 евро


Партньори по пилотния проект

Иновативният проект предвижда интелигентната технология SICA да бъде разположена в две съоръжения за аквакултури, едното в Мурсия (Испания), собственост на PISCIALBA, и второто в Гърция (PLAGTON).

Проектът се реализира от консорциума Marine Technology Center (CTN) и се формира от двама испански партньори Camar Industrial S.A. (CAMAR) и Piscifactorías Albaladejo S.L. (PISCIALBA) и гръцкия партньор Plagton.


Консорциумът е създаден стратегически, за да подобри мащаба на иновативния продукт и неговата интернационализация чрез тестване в две ключови държави за сектора на аквакултурите на ЕС в Средиземно море (Испания и Гърция). Консорциумът се състои от мултидисциплинарен екип, представляващ всички участници във веригата на стойността на комерсиализацията на технологията SICA. 

Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите; Устойчиви аквакултури; Нови технологии; Подкрепа за бизнеса; Климатични промени; Качество на водата; Фуражи


Данни за контакт:

Изпълнителен директор по проекта: Г-н Jordi Solé Rebull

e-mail: info@bluesmartfeed.eu

Уебсайт на компанията: http://bluesmartfeed.eu/ 

тел: +34 968 197 521


Източници на информация:

https://ec.europa.eu/easme/en/demo-bluesmartfeed-demonstration-project-smart-technology-monitoring-delivery-feed-sustainable 

http://bluesmartfeed.eu/ 


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha