Menu
Кошница

Експертна мрежа и подкрепа за иновации

 WHITECLAM - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЯСЪЧНИ (БЕЛИ) МИДИ И НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (WHITECLAM) 2020-2022, ПМДР
Ново
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ ВАРНА е бенефициент поПроект  № BG14MFOP001-6.003-0004, „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки(WHITECLAM)“, финансирано от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чре..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Като продължение на сътрудничеството с науката и с цел изграждане на експертна мрежа в подкрепа за иновации, Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа отправя покана за изготвяне и изпращане на научни доклади, които ще бъдат издадени в научен сборник през 2021 г. Инициативата е в продълже..
0 лв.
Без данък:0 лв.
КАКВО Е СИНЯ ИКОНОМИКА?Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия — от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 3 | 3 (1 Страници)