Menu
Кошница

Експертна мрежа и подкрепа за иновации

Доклад: Изменението на климата и общата политика в областта на рибарството..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Основни дейности на проекта:1.  Мониторинг на приоритетни химически замърсители като устойчиви органични замърсители (УОЗ) и токсични метали в биота (различни видове риби, диви и култивирани  миди).2.  Определяне на морски биотоксини в планктон, диви и култивирани  миди.3.  ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Уеб-сайтът „Атлас на фитопланктона в Черно море“ представя микроскопичните черноморски водорасли чрез снимки и кратки описания. Събраната в сайта информация за таксономичния състав на фитопланктона в Черно море се основава на дългогодишен мониторинг на черноморската екосистема, извършван от спе..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ ВАРНА е бенефициент поПроект  № BG14MFOP001-6.003-0004, „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки(WHITECLAM)“, финансирано от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейс..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Като продължение на сътрудничеството с науката и с цел изграждане на експертна мрежа в подкрепа за иновации, Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа отправя покана за изготвяне и изпращане на научни доклади, които ще бъдат издадени в научен сборник през 2021 г. Инициативата е в продълже..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Планът за изпълнение на мисия "Възстановяване на нашите морета и океани до 2030 г." съдържа:Дефиниране на проблема, който адресира мисиятаСпецифичните цели и индикатори на мисиятаПриносът на мисията за постигане на ключовите приоритети на ЕС, свързани с мисиятаПриносът на мисията за постигане целите..
0 лв.
Без данък:0 лв.
КАКВО Е СИНЯ ИКОНОМИКА?Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия — от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Мисиите на ЕС възникват от идеята, че сложните обществени предизвикателства изискват координирани усилия в цяла Европа, за да се постигне  значително въздействие. Те подкрепят амбициозните приоритети на Европейската комисия и признават необходимостта да се отиде по-далеч от съществуващите инструмент..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 8 | 8 (1 Страници)