Menu
Кошница

Презентации от събития

    

ВЪВЕЖДАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ДО КРАЯ НА 2020 Г. Г-н Енчо Иванов, ключов експерт „Водено от общностите местно развитие“ в Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа, представи дейнос..
0 лв.
Без данък:0 лв.
1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА "ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ"Презентацията съдържа информацията за целите и участниците в Тематичната работна група, както и примери за добри международни и национални практики в подкрепа..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАСЕКОМО АД - ИНОВАТИВЕН СТАРТЪП В СЕКТОР "БИОТЕХНОЛОГИИ": УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВИНИ ЗА ФУРАЖ ЗА РИБА, БОГАТ НА ПРОТЕИНИГ-н Иван Гладнев, мениджър "Производство" в "Насекомо" АД, представи как компанията работи по решаването на един от глобалните проблеми, надвиснал над чов..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентация на тема "Представяне на Националната рибарска мрежа за България"..
0 лв.
Без данък:0 лв.
1. ВЪВЕЖДАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Представяне на НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА и предстоящите дейности до края на 2020 г. 2. Презентация на проф. д-р Милен Балтов - Основни направления на Стратегическия дневен ред за ин..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презeнтация 1:  Представяне на дейността на НРМ и предстоящите събития за 2020г.Презeнтация 2: Основни ангажименти на бенефициентите по ПМДР 2014-2020, произтичащи от административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и общите условия към него.Презeнтация 3:..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презeнтация 1:  ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ“Презeнтация 2: Резултати от проучване на Националната Рибарска Мрежа за въздействието на COVID-19 върху сектор "Рибарство", проведено сред участниците в годишната среща на..
0 лв.
Без данък:0 лв.
1. Промотиране на продукти от аквакултури - проект засътрудничество между четири МИРГ -  Soca Valey, Словения 2. Проект за транснационално сътрудничество между 14 МИРГ от Финландия, Швеция, Естония и Германия за решаване на проблемите на рибарите, свързани с тюлени и корморани, обитаващи Б..
0 лв.
Без данък:0 лв.
1. ВЪВЕЖДАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА НА ТЕМА „ИЗПЪЛНЕНИЕИ ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ , ФИНАНСИРАНИ ПО ТРИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ COVID 19 МЕРКИ ОТ ПМДР2014 2020. ПОДГОТОВКАНА ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ“ 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДИРЕКЦИЯ „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентацията на Националната Рибарска Мрежа от първата годишна среща със заинтересованите страни, проведена на 18.02.2020 г. в гр. Стара Загора, можете да свалите от тук...
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА ПО ВРЕМЕ НА ТРЕТАТА ГОДИШНА СРЕЩА НА МРЕЖАТА, ПРОВЕДЕНА НА 15.10.2020 Г. В ГР. СТАРА ЗАГОРАПрезентацията съдържа информация за дейността на Националната Рибарска Мрежа и предстоящите събития и мероприятия до края на 2020 г. ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "ДОБРИ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ В АКВАКУЛТУРАТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ" В рамките на третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа, доц. д-р Ивайло Сираков от Аграрния факултет на Тракийски университет-гр. Стара Загора представи следните ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 24 (2 Страници)