Menu
Кошница

Презентации от събития

    

На 26.05.2022 г. в град Несебър, Сол Несебър Ризорт,  се проведе шеста годишна среща на Националната Рибарска Мрежа. Темата на форума беше „Устойчивост и рентабилност на дребномащабния крайбрежен риболов и аквакултури“ и имаше за цел да събере на едно място представ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
На 27.05.2022 г. в град Несебър, Сол Несебър Ризорт,  се проведе Заседание на тематична работна група „Сътрудничество“ на тема: „Ефективно управление и приключване на проектите по ПМДР“ и имаше за цел да повиши капацитета на заинтересованите страни за изпълнение, отчитане и м..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Заседание на Тематична работна група „Сътрудничество“ на тема: „Предизвикателства при планирането на следващия програмен период“ се проведе на 28.10.2022 г. в гр. Пловдив, Община Пловдив, Хотел "Гранд Хотел Пловдив". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намери..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Обучение, свързано с подхода ВОМР, разработването на новите стратегии и функциите на МИРГ се проведе на 12.09.2022 г. в гр. Велико Търново, , Хотел "Премиер". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерите по-долу.ПРОГРАМА -ОБУЧЕНИЕ,СВЪРЗАНО С ПОДХОДА ВОМР, РАЗР..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Обучение, свързано с подхода ВОМР, разработването на новите стратегии и функциите на МИРГ, придобити умения и опит се проведе на 13.09.2022 г. в гр. Велико Търново, , Хотел "Премиер". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерите по-долу.ПРОГРАМА - ОБУЧЕНИЕ,СВЪ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Осма Годишна среща на Националната рибарска мрежа на тема: „Социално включване, добавена стойност и промотиране на териториите“ се проведе на 27.10.2022 г. в гр. Пловдив, Община Пловдив, Хотел "Гранд Хотел Пловдив". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерит..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентационни материали - Подходът ВОМР – изграждане на капацитет и подготвителни действия
Ново
Презентационни материали - Подходът ВОМР – изграждане на капацитет и подготвителни действия се проведе на 13.03.2023 г. в гр. София, Астория Гранд Хотел. Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерите по-долу.ПРОГРАМА - „Подходът ВОМР – изграждане на капацитет..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентационни материали - Представяне на отворените за прием компенсаторни мерки в сектор „Рибарство“, свързани с войната в Украйна
Ново
Представяне на отворените за прием компенсаторни мерки в сектор „Рибарство“, свързани с войната в Украйна се проведе на 13.03.2023 г. в гр. София, Астория Гранд Хотел. Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерите по-долу.ПРОГРАМА - Представяне на отворените ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Седма Годишна среща на Националната рибарска мрежа на тема: „Платформата за умна специализация на ЕС (Smart Specialisation Platform)“ се проведе на 31.08.2022 г. в с. Равда, община Несебър, Хотел "Емералд Ризорт". Програмата и презентациите, представени по време на събитието, можете да намерите..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Хибридна конференция с представители на науката на тема: „Споделяне на успешни мерки и иницииране на нови идеи за чисто и здраво море и за устойчива синя икономика“, като част от инициативата „In My Country 2022" на ЕК се проведе на 30.08.2022 г. в с. Равда, община Несебър, Хотел "Емералд Ризорт..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Презентация - работна среща 5.10.2022 г. с НРМ, Румъния (добра практика)      Целите на проекта са: Укрепване на капацитета на четирите МИРГ за сътрудничество за диверсификация в сектора на рибарството чрез предоставяне на материални и човешки ресурси на 4-те организации; Да се подобр..
0 лв.
Без данък:0 лв.
ВЪВЕЖДАЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ДО КРАЯ НА 2020 Г. Г-н Енчо Иванов, ключов експерт „Водено от общностите местно развитие“ в Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа, представи дейнос..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 41 (4 Страници)