Menu
Кошница

Наръчници и указания

Глава 10 "Превенция и борба с нередностите  и измамите" от Наръчника по ПМДР 2014-2020 регламентира прилагането на Политика за превенция и борба с нередностите, измамите и корупцията при прилагане на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, на Методика за оценка на риска от измами при п..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Начално ръководство на FARNET за местните инициативни рибарски групи (МИРГ)..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Онлайн наръчник по мярка 1. 9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID 19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Онлайн наръчник по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.Процедура BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Примерни образци за спазване изискванията за визуализация и публичност можете да намерите тук...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Ръководство на FARNET - стъпки към успеха на МИРГ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Ръководство на FARNET за установяване на сътрудничество между Местните инициативни рибарски групи..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Списък с често допускани грешки при провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ПМС 160/2016 и ЗОП, констатирани от УО на ПМДР при осъществяване на контрол за законосъобразност на проведените процедури...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Указание за прилагане на ПМС 160/2016 г., одобрено с докладна записка № 93-3936 от 30.07.2020 от Ръковдителя на УО на ПМДР..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Управляващият орган на ПМДР 2014-2020 публикува указания относно начина на подаване на искане за окончателно плащане по одобрени проекти по трите извънредни мерки от ПМДР 2014-2020Ред, условия и документи при подаване на искане за окончателно плащане 1.Бенефициентът подава искане за окончателно плащ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Онлайн наръчник по Мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID 19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“.Процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за пр..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Онлайн наръчник по Мярка 2.6 „Мерки в областта на общественото здраве“.Процедура BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - Мярка 2.6 „Мерки в областта на общественото здраве“ от ПМДР 2014-2020...
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 15 (2 Страници)