Menu
Кошница

Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.008-0001-C03Име на проекта: „Изграждане на морски клуб в рибарско селище „Кария“, община ‚Шабла”Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“Финансиран по: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна и..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Туристическа атракция в с. Фотиново, финансирана от СВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ популяризира рибарския район
Ново
Проектът на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ развива туристически атракции на територията на  Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдното стопанство в с. Фотиново с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство..
0 лв.
Без данък:0 лв.
С подкрепата на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и Местна инициативна рибарска група „Варна - район Аспарухово, Белослав и Аксаково“ ще се реализира иновативен проект за „Син растеж“.На 18.05.2020 г. стартира изпълнението на проект  “Наука, иновации, история и устойчивост ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра национална практика по проект „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“ - BG14MFOP001-1.006-0001, реализиран в партньорство с Местна инициативна рибарска група Български Черноморски Сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен. В изпълнение на проекта..
0 лв.
Без данък:0 лв.
МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково“ ще финансира модерен рибен пазар по проект „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав“. Средс..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 5 | 5 (1 Страници)