Menu
Кошница

Добра европейска практика: Полска рибна ферма разнообразява дейността си, превръщайки се в процъфтяващ център за туризъм и отдих, добавяйки стойност и допълнителен приход

Добра европейска практика: Полска рибна ферма разнообразява дейността си, превръщайки се в процъфтяващ център за туризъм и отдих, добавяйки стойност и допълнителен приход
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Полша: Проектът е за диверсификация на икономическата дейност на рибовъдно  стопанство чрез превръщането му в процъфтяващ център за туризъм и отдих в община Нарол, Полша.


Държава:Полша
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
245 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
106 500 евро
Европейско финансиране:
90 375 евро
Национално съфинансиране: 
16 125 евро
Съфинансиране от бенефициента:
138 500 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Roztocze", чрез прилагането на подхода ВОМР в рибарските райони в Полша, спомага за разширяване на дейността на рибовъдно стопанство "Oak Manor Inn".

Диверсификацията предлага решение за работещите в сектора на рибарството и аквакултурите, търсещи допълнителни източници на доход. Рибовъдното стопанство "Oak Manor Inn" е отличен пример за изключително успешна бизнес трансформация, при която за относително кратък период рибовъдното стопанство на собствениците  се превръща в процъфтяващ център за туризъм и отдих.

С водната си повърхност от 2,5 km2 „Oak Manor“ е едно от най-големите рибовъдни стопанства в община Нарол, разположена  в района на полския МИРГ "Roztocze" , и добре известна  със своята динамичност и традиции. Собственикът на фермата, Мирослав Заборняк, който има богат опит в сферата на рибарството, отдавна е наясно с трудностите, пред които е изправена рибовъдната индустрия. Осъзнавайки нарастващия потенциал за туризма в района, дължащ се най-вече на подобренията в пътната инфраструктура и достъпността на региона, Мирослав решава да разработи нова бизнес стратегия.


Цели:

Стратегията на компанията е да диверсифицира своите източници на приходи, които преди се генерират главно от търговия на едро с риба. През 2012 г. Мирослав свързва и разширява три малки езера, за да образува езеро от 20 хектара с остров, където е разположена механа "Lucky Carp" ("Късметлийски шаран"). С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е открита и гостилница "Oak Manor", където любителите на храната могат да се насладят на вкуса на многобройни ястия от шаран и сом. Курортът е и чудесно място за бизнес срещи и конгреси. Следващата фаза на развитие на фермерската стратегия е създаването на Подкарпатския регионален център за обучение по рибарство и аквакултури, който ще бъде продължение на съществуващата сграда на хотела и ресторанта.


Постигнати резултати:

Последователното прилагане на визия и стратегия за развитие на бизнеса води до бързо и успешно диверсифициране на дейността на рибовъдното стопанство „Oak Manor“ в сферата на туризма чрез обособяването и развитието на туристически курорт, предлагащ  на едно място риболов, отдих, конференции, хотелиерство и ресторантьорство. Чрез реализирането на проекта за разнообразяване на дейността на рибовъдното стопанство в дейности извън рибарството се създават пет нови работни места и се подпомага и допълва основната икономическа дейност на компанията в сферата на рибарството. Реализирането на проекта  повишава рентабилността и конкурентоспособността, както на рибовъдното стопанство, така и на новосъздадения туристически център. Новосъздаденият туристически курорт допринася за икономическото развитие на района като цяло.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Проектът може да послужи за пример в области с вътрешнотериториално производство на аквакултури и потенциал за развитие на туризма. Реализирането на подобен проект може да допринесе за повишаване на рентабилността на рибните ферми, като едновременно с това подпомогне развитието на туристическия сектор.


Научени уроци:

Идентифицирането на пазарните тенденции и туристическия потенциал на региона са ключови елементи за успеха на проекта. Доброто разпределение на времето за реализиране на различните етапи на проекта също допринася за успешното му реализиране.

Принос за постигане целите на ВОМР: Подпомагане на диверсификацията в или извън стопанския риболов и аквакултурите, ученето през целия живот и създаването на работни места в районите на рибарство и аквакултури.


Данни за контакт с МИРГ " Roztocze":

Лице за контакт: Г-жа Eliza Obirek

e-mail: biuro@rlgdroztocze.org

тел: +48 16 611 00 01


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha