Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група във Франция подпомага местните фермери на стриди да подобрят процеса на събиране на хайвер от плоски стриди в района Южен Бретан

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група във Франция подпомага местните фермери на стриди да подобрят процеса на събиране на хайвер от плоски стриди в района Южен Бретан
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Франция: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Auray-Vannes“, цели подобряване процеса на събиране на хайвер от плоски стриди чрез инсталиране на високочестотна мултисензорна шамандура за събиране на данни в района Южен Бретан.

Държава: 
Франция
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
17 554 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР): 
8 777 евро
Национално съфинансиране:
8 777 евро
Частно съфинансиране: 
4 388 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Auray-Vannes" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони подпомага местните фермери на стриди да подобрят процеса на събиране на хайвер от плоски стриди чрез инсталиране на високочестотна мултисензорна шамандура за събиране на данни в района Южен Бретан.


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в периода 03.2018 – 12.2021 г.


Предизвикателства, към които проектът е насочен:

Запасите от диви стриди, основният източник на хайвер за отглеждане на вида в изкуствени условия, са все по-застрашени от изменението на климата и действията на човека, които влошават качеството на водата и водят до големи температурни колебания. Хвърлянето на хайвера на стридите става все по-малко предсказуем процес, което затруднява събирането на хайвера за отглеждане във ферми за стриди.

Стридите се размножават във водата, където се извършва процесът на оплождане. В последствие се развиват малки ларви, като след 2-3 седмици на ларвите израстват крака и се прикрепват към твърда повърхност и така се превръщат в „хайвер от стриди“. След което стридите растат на мястото, на което са се прикрепили. Във Франция двете основни зони за събиране на плоски стриди са заливът Брест и заливът Киберон, които се намират в района Бретан.  Проучванията, проведени на местно ниво от Националния институт за морски изследвания „Ifremer“, свързват условията на околната среда, като температура и соленост на водата, с размножаването на стридите, което пряко влияе върху качеството и количеството на хвърления хайвер. Проектът, чийто бенефициент е Регионалният комитет за отглеждане на черупчести в Южен Бретан, е за инсталиране на високочестотна мултисензорна шамандура за събиране на данни с необходимите параметри за изследване на стридите. Шамандурата позволява да се анализират промените в естествената среда на черупчестия вид и да се установи най-подходящото време за събиране на хайвера на плоските стриди. Това води до повишаване на ефективността при събиране на хайвера, което пряко допринася за увеличаване производството на стриди.


МИРГ "Auray-Vannes" играе ключова роля за осигуряване на финансиране чрез своята Стратегия за ВОМР и координиране на партньорите по проекта. Мултисензорната шамандура е едно от първите подобни устройства във Франция. Новата технология бързо се разпространява в сектора за отглеждане на черупчести, а заинтересованите страни вече мислят начини за повишаване на ефективността на устройството чрез въвеждане на функции за измерване на допълнителни параметри, като хлорофил и замърсители в морската среда.


Постигнати резултати:

Високочестотната мултисензорна шамандура е инсталирана през септември 2018 г. във ферма за стриди в залива Quiberon. Устройството няма почти никакво негативно въздействие върху околната среда, тъй като плава над морскотто дъно, което се използва за отглеждане на черупчести. Сензорът измерва температурата и солеността на водата на всеки 20 минути и изпраща данните към онлайн платформа два пъти на ден. Данните могат да бъдат използвани от цялата общност за отглеждане на черупчести, както и от изследователските институти, участващи в проекта. Събраните данни могат да бъдат превърнати в графики, които фермерите и изследователите на стриди да използват за разработване на модели и подобряване на разбирането им за околната среда.


Събраните данни в продължение на вече тридесет месеца показват, че солеността на морето се понижава след дъжд, когато речният поток се увеличава. Получената информация се използва от регионални проекти, като FOREVER (Flat Oyster Recruitment and Growth), тригодишен проект за възстановяване на запасите от плоски стриди в Бретан, финансиран чрез покана за иновации в аквакултурите на Европейския фонд за морско дело и рибарство.


 

Възможности за трансфер на добрата практика:

За да се възпроизведе подобен проект, са необходими добри взаимоотношения между рибовъди, фермери на черупчести и изследователи. Данните трябва да бъдат полезни за всеки партньор, участващ в проекта, за да се осигури поддръжка на устройствата и анализа на данните. Събраната информация може да се използва, както за опазване на околната среда, така и за подобряване на ефективността на производството.


Научени уроци:

За постигане на реално въздействие върху местната общност, трябва да се има предвид дългосрочната поддръжка и мониторинг на данните. Всички заинтересовани страни (рибовъди, научни организации и лаборатории) трябва да се споразумеят относно процесът и типа на събираните данни. Местоположението на измервателните устройства е особено важно, за да се осигури правилното събиране на съответните данни, като същевременно се сведе до минимум въздействието върху околната среда.

Принос за постигане целите на ВОМР:  Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на изменението на климата.


Данни за контакт с MИРГ „Auray-Vannes“

Лице за контакт: Г-жа Marion Mazodier

e-mail: marion.mazodier@pays-auray.fr

Тел.: +33 2 22 76 03 59


Източници на информация: 

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha