Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група във Франция подкрепя създаването на организация, която улеснява обмяната на работна сила между риболовния сектор и местните ферми за отглеждане на стриди

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група във Франция подкрепя създаването на организация, която улеснява обмяната на работна сила между риболовния сектор и местните ферми за отглеждане на стриди
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Франция: Проектът, подкрепен от МИРГ „Arcachon“, е за създаване на Асоциация на морските работодатели, която улеснява обмяната на опит и работна сила между секторите на рибарството и аквакултурите, и по конкретно фермите за отглеждане на стриди.


Държава: 
Франция
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
100 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
33 782 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
13 513 евро
Национално съфинансиране: 
20 269 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Arcachon" чрез подхода ВОМР в рибарските райони спомага за посрещане на нуждите на сектора за отглеждане на стриди по отношение на гъвкавостта на работната сила чрез създаване на Асоциация на работодателите в района на залива „Arcachon“.

"Асоциацията на работодателите, GE2M (Groupement d’Efficieurs des Métiers de la Mer - GE2M), е инструмент за посрещане на нуждите от гъвкавост на сектора за отглеждане на стриди с развитието на обществото и нашата работна среда." - споделя Оливие Лабан, председател на GE2M.


Местни предизвикателства, към които проектът, е насочен: 

Отглеждането на стриди съживява местния живот в залива „Arcachon“. Въпреки това продажбите са концентрирани най-вече в края на годината, а през последните десет години, все по-често основно през летния период. Силната сезонност в търсенето на стриди предполага необходимостта от гъвкавост на предприятията и превръща в предизвикателство набирането на точния брой работници с необходимата квалификация в точното време.


Решението:

С подкрепата на местните публични власти и финансовата подкрепа, осигурена чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), заинтересованите страни в сектора за отглеждане на стриди инициират проучване на възможността за създаване на форма на споделяне на работната сила  в отделните морски дейности. Проучването е проведено от май до ноември 2017 г., като изследва нуждите от набиране на персонал във фермите за отглеждане на стриди, както и потенциала за  допълване на нуждите от работната сила с работещите в рибарството, особено работещите в сектора на търговията с риба и административната част от риболовната дейност.


Резултатите от проучването, както и реализираните срещи между фермери на стриди, рибари и местни политици, довеждат до създаването на асоциация GE2M (Groupement d’Efficieurs des Métiers de la Mer или асоциация на морските работодатели). През 2018 г. Асоциацията започва дейности по идентифициране, привличане и набиране на млади хора, които да работят по разнообразни морски дейности през годината, в съответствие с различните сезонни нужди на всеки сектор.

Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност в рибарството и аквакултурите; Подкрепа за бизнеса; Морски дейности; Младежки дейности.


Данни за контакт с МИРГ „Arcachon“

Лице за контакт: Г-жа Aline Delamare

e-mail: fepbassindarcachon@valdeleyre.fr

тел.: +33 5 57 73 08 49


Източници на информация:

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha