Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група във Финландия подпомага интегрирането на младежи със затруднения в ученето чрез специално разработени за целта обучителни програми

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група във Финландия подпомага интегрирането на младежи със затруднения в ученето чрез специално разработени за целта обучителни програми
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Финландия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Остроботния“, е за интегриране на младежи със затруднения в ученето в район Остроботния чрез специално разработени за целта обучителни програми. 


Държава: 
Финландия
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
39 845 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
31 876 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
13 484 евро
Национално съфинансиране: 
18 392 евро

Съфинансиране от бенефициента:

7 969 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Остроботния" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони подпомага проект за разработване на учебни програми за ученици, които срещат затруднения в ученето.

Проектът „Синя грижа - модел за предоставяне на услуги за уязвими деца и младежи в Остроботния“ адаптира концепцията за Зелената грижа, която представлява набор от дейности, насърчаващи физическото и психическото здраве и благосъстояние чрез контакт с природата. Чрез използване на термина „Синя грижа“ и слогана „Погрижете се за океана и океанът ще се погрижи за вас“, проектът цели да осигури терапевтично преживяване чрез работа в открита морска среда. Потапянето в света на рибите, се очаква да промени трудния живот на младежите в района.


В Остроботния около 16% от децата в училище срещат затруднения в ученето и ниска мотивация, и в резултат на това са изложени на риск от маргинализация. И все пак, това по-младо поколение е важно за бъдещето на района на Местната инициативна рибарска група, включително за сектора на рибарството, предвид застаряващата работна сила. Проектът, получил финансова подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез подхода Водено от общностите местно развитие, цели да отговори на необходимостта от по-засилена ангажираност на младите хора с рибарството, като предлага специално разработени учебни програми за младежи, изпитващи трудности в ученето. Идеята е обучението им да се направи по-смислено, както и да се предложи вдъхновение за потенциална кариера в синята икономика, например в рибарството.

Институтът за природни ресурси във Финландия (Лука) координира работата между рибарите и три местни училища за разработване на програма за ученици от 13 до 15 години с обучителни затруднения. Използвайки за основа прилагането на концепцията „Зелена грижа“ чрез използването на селскостопанска работа за образователни цели, координаторът на проекта разработва конспект на програмата, в която е включена работа в открита морска среда. След това всяко училище адаптира конспекта със специфичните нужди на своите деца и възможностите за включване в програмата - с приносна участващите рибари.

Обучението се провежда приблизително веднъж седмично на пристанището и на риболовни лодки, като целта е да се включи в училищната програма, например по математика, биология и предприемачество. Учениците участват в дейности на рибарите, които се извършват на сушата (разтоварване на рибата, грижа за мрежите, лодките и улова и евентуално опушване на рибата), а рибарите получават финансова компенсация за предоставената от тях услуга (35 евро на час).


Постигнати резултати:

Проектът е в начален етап на развитие, но въз основа на резултатите от подобни проекти в селскостопански ферми, организаторът на проекта се надява да се постигне подобрено обучение, мотивация и енергия сред учениците. Учениците ще могат да видят практически примери за предмети, които са научили в училище: видове риби, изучавани по биология, как работи на практика бизнесът, чието функциониране изучаватна теория в часовете по предприемачество и др. Работейки заедно с рибари, децата съпреживяват света на рибарството и се очаква да завършат образованието си с по-информирано и положително мнение за местния рибарски сектор и рибарството като професия и предприемаческа инициатива.


Възможности за трансфер на добрата практика:

На пръв поглед изпълнението на подобен проект може да изглежда лесно приложимо и в други рибарски територии, тъй като в много крайбрежни райони има рибари, заинтересовани да участват в тази дейност, и деца, които биха могли да се възползват от нея. Въпреки това, училищните програми и тяхната гъвкавост варират значително в различните държави и е необходимо адаптиране на подобни дейности в учебните програми.

Този проект се фокусира върху по-възрастни ученици, но добри резултати са постигнати и в селскостопански ферми с деца на 10-11 годишна възраст. Чрез адаптиране подобна образователна програма може да бъде разработена и за хора, възстановяващи се от изгаряния, психични заболявания, депресия или за хора, възстановяващи се от зависимости.


Научени уроци:

Опитът показва, че размерите на групите обучаеми трябва да са малки, тъй като учениците се нуждаят от време, за да учат със собствено темпо и да получат подходящо внимание. Не всички ученици се възползват от този вид дейност, поради което е необходим внимателен подбор. Личността на участващите рибари също е важна, тъй като не всеки е подходящ за работа с деца. Още нещо, което трябва да се има предвид преди посещение са алергиите и фобиите от риби, които децата могат да имат.

Принос за постигане целите на ВОМР: Насърчаване на социалното благосъстояние и културното наследство в рибарските райони, Образователни дейности, Младежка дейност.


Данни за контакт с МИРГ "Остроботния"

Лице за контакт: Г-н  Jonas Harald

e-mail: jonas.harald@aktion.fi 

тел: +358 50 548 3400


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha